วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ เปรียบประเทศเหมือนกีฬา แนะดู 'โปรเม' เป็นเส้นทางความสำเร็จ

นายกฯ แนะดูเส้นทาง "โปรเม" ปรับใช้พัฒนา เปรียบประเทศตอนนี้เหมือนกีฬาที่กำลังป่วย ชวนร่วมมือเดินหน้าแก้อาการป่วยของประเทศ

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 60 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ว่า บทพิสูจน์เรื่อง "ความเพียร" กับ "ความสำเร็จ" ตามบทพระราชนิพนธ์เรื่อง "พระมหาชนก" ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แก่การก้าวมาสู่การเป็นนักกอล์ฟหญิง "มือ 1 ของโลก" ของ "โปรเม" เอรียา จุฑานุกาล ซึ่งเส้นทางสู่ความสำเร็จของโปรเม ตนอยากให้ทุกคนลองมองเชิงเปรียบเทียบ

ถ้าประเทศชาติเป็นเหมือนนักกีฬา โลกในปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขัน เราจะร่วมกันนำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไร ประเทศไทยปัจจุบันนั้นมีปัญหาอะไรบ้างที่รอการแก้ไข เราจะต้องปฏิรูป ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือต้องลงทุนอะไรกันบ้าง เพื่อวางรากฐานในอนาคต เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประทศ สุดท้ายคือ จะมียุทธศาสตร์อย่างไร เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ให้ได้โดยเร็ว

"ส่วนตัวผมเห็นว่าที่ผ่านมาประเทศไทยเปรียบเสมือน นักกีฬาป่วย ที่ต้องการการรักษาตามอาการ 3 ประการ คือ ป่วยกาย เช่น โครงสร้างระบบราชการที่อาจยังไม่สามารถให้การบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง ยังมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันหลงเหลืออยู่ ป่วยใจ คือความขัดแย้ง แตกแยก ไม่ปรองดองกัน และ ป่วยความคิด คือความไม่เข้าใจหลักการ หรือสำคัญผิด ทั้งในเรื่องประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลพยายามพลิกฟื้นสถานการณ์ต่างๆ ให้ประเทศกลับสู่ครรลองที่เหมาะสม จนได้รับความเชื่อมั่นจากเวทีระหว่างประเทศหลายๆ ด้าน อาทิ การประมงผิดกฎหมายฯ (IUU), การบินพลเรือน (ICAO), การค้ามนุษย์ ประเทศไทยมีศักยภาพอีกมาก เพียงแต่ต้องรักษาอาการป่วย 3 ประการให้ได้

และเราจะต้องทำงานร่วมกันอย่างมียุทธศาสตร์ บูรณาการ เราต้องเดินหน้าไปด้วยกัน รัฐบาล และ คสช.พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ท่ามกลางความขัดแย้ง ความไม่เห็นชอบ วันนี้ต้องแก้ไข ทั้งการบริหารราชการแผ่นดิน การเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การเตรียมการปฏิรูปประเทศ รวมความไปถึงการสร้างความปรองดอง พร้อมๆ กันทั้ง 4 ภารกิจ เพื่อให้ประเทศกลับมาเป็น นักกีฬาที่มีความพร้อมในทุกสนามการแข่งขัน ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับประชาชนที่มีรายได้น้อย" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

นายกฯ แนะดูเส้นทาง "โปรเม" ปรับใช้พัฒนา เปรียบประเทศตอนนี้เหมือนกีฬาที่กำลังป่วย ชวนร่วมมือเดินหน้าแก้อาการป่วยของประเทศ 16 มิ.ย. 2560 19:31 ไทยรัฐ