วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กตู่' ฝาก 50 ประเด็นให้ ปชช.คิดตาม เพื่อเข้าใจการทำงาน 'รบ.-คสช.'

นายกฯ ฝาก ปชช.คิดตาม 50 ประเด็น ให้เข้าใจการทำงานขับเคลื่อนประเทศของ รบ.-คสช. โดยไม่ต้องการคำตอบ

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 60 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ว่า รัฐบาล และ คสช.ให้ความสำคัญกับการรวมพลังประชารัฐสร้างชาติ เพราะลำพังภาครัฐข้าราชการ ไม่สามารถทำทุกอย่างให้ลุล่วงไปได้ โดยปราศจากความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งภาครัฐหมายถึงรัฐบาลในระดับนโยบาย จนถึงข้าราชการระดับปฏิบัติ ต้องอำนวยความสะดวกให้เกิดความเชื่อมโยงกัน เกิดเป็นเครือข่ายกลไกประชารัฐ วันนี้ตนได้กำหนดเป็นวาระชาติ ในเรื่องการเป็นปีแห่งการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ซึ่งต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างความเข้าใจ ด้วยการคิดและมองเห็นปัญหาร่วมกัน ฝากให้คิดตามไม่ใช่คำถาม ไม่ต้องการคำตอบ ใน 50 ประเด็น เพื่อจะได้เข้าใจว่ารัฐบาล และ คสช.มองปัญหาของประเทศ สำหรับตั้งเป็นโจทย์ในการทำงานขับเคลื่อนประเทศ ปฏิรูปประเทศในปัจจุบันอย่างไร

และถ้าท่านมีโอกาสเป็นรัฐบาล หรือมีโอกาสบอกตนในเวลานี้จะทำอย่างไร เพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายต่างๆ ใน 50 เรื่องนี้ อาทิ การพัฒนาประเทศ ทำอย่างไรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน การกระจายรายได้และความเจริญลงไปสู่พื้นที่ทุกระดับอย่างทั่วถึง การสร้างกลไกในการป้องกันคนไม่ดี ไม่สุจริต ในการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า การทำให้ประชาชนเข้าใจว่าบางครั้ง การเรียกร้องในสิ่งที่ไม่ถูกเป็นไปไม่ได้ เพราะมันอาจจะมีผลกระทบกับคนอื่น การทำให้คนไทยเข้าใจหลักการประชาธิปไตยอย่างถ่องแท้ การทำงานร่วมกันโดยต้องยึดถือคนส่วนใหญ่ แต่ต้องดูแลคนส่วนน้อยอย่างเหมาะสม การทำให้ประชาชนเข้าใจว่าประชาพิจารณ์ ประชามติ ประชาธิปไตยคืออะไร วันนี้ตีกันยุ่งไปหมด แม้กระทั่งคำถามตนก็กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นในฐานะพลเมืองที่ดี ควรรู้บทบาทหน้าที่ของตนตามกฎหมาย การทำให้ทุกคนทุกภาคส่วนนักการเมือง พรรคการเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม และประเทศไทยมีการเลือกตั้งที่ได้มาซึ่งรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล คำนึงถึงผลประโยชน์ประเทศชาติและคนส่วนใหญ่เป็นสำคัญ

การทำให้ประเทศไทยไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งใดๆกับส่วนอื่นๆ ในโลก การทำให้คนไทยยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย สุดท้ายจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและพวกเราทุกคน และนี้ไม่ใช่คำถาม-คำตอบ เดี๋ยวไปตีความกันผิดอีก จริงๆ แล้วประเทศของเรายังมีปัญหาอีกมากมายที่เราต้องปฏิรูป อยากให้ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ดีกว่าจะต้องมาบังคับด้วยกฎหมายต่างๆ มันต้องมาร่วมมือกันก่อน

นายกฯ ฝาก ปชช.คิดตาม 50 ประเด็น ให้เข้าใจการทำงานขับเคลื่อนประเทศของ รบ.-คสช. โดยไม่ต้องการคำตอบ 16 มิ.ย. 2560 19:21 ไทยรัฐ