วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก้าวสู่ปีที่48 ‘ศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร’ มุ่งมั่นผลิตครู คุณภาพ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานคล้ายวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 47 ปี ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6 สักการะศาลหลักเมืองอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มอบรางวัลผู้ชนะประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 48 ปี...

วันที่ 15 มิ.ย. 60 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรคนใหม่ เป็นประธานในพิธี ซึ่งในช่วงเช้าได้มีพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวร ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 สักการะศาลหลักเมือง สักการะพระภูมิเจ้าที่หน้าอาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ สักการะ ณ อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และมีการจัดแถลงข่าวเนื่องในโอกาสที่คณะศึกษาศาสตร์ ก้าวสู่ปีที่ 48 พร้อมกับเปิดตัวโลโก้ครบรอบ 48 ปี พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 48 ปี

สำหรับผู้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายศรราม ดีรักษา รับรางวัล 10,000 บาท โดยมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ซึ่งได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของสถาบัน มีจิตสำนึกของความรักและความผูกพันที่มีต่อสถาบัน และจะเป็นการช่วยธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและเป็นสิริมงคลแก่คณะศึกษาศาสตร์ พร้อมกับเป้าหมายที่สำคัญ มุ่งมั่นผลิตครูที่มีคุณภาพ มีความรู้ เพราะคุณภาพชีวิตที่ดี ต้องวัดที่คุณภาพการศึกษา.

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานคล้ายวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 47 ปี ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6 สักการะศาลหลักเมืองอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มอบรางวัลผู้ชนะประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 48 ปี... 16 มิ.ย. 2560 19:13 ไทยรัฐ