วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พช.ส่งครูต้นแบบ ครบ 76 จว. นำจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

กรมการพัฒนาชุมชน เผยส่งครูต้นแบบ 184 คน ครบ 76 จังหวัด นำจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้แล้ว 5 ล้านดอก จากเป้าที่ตั้งไว้ 36 ล้านดอก เน้นประดิษฐ์ดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดปทุมธานี-ดอกบัวหลวง จังหวัดเพชรบุรี-ดอกลีลาวดีจังหวัดชุมพร-ดอกพุทธรักษา

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 60 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดเตรียมดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ว่า กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ กรมการพัฒนาชุมชนชุมชน รับผิดชอบในการออกแบบ และจัดทำดอกไม้จันทน์ของจังหวัดและอำเภอ รวมทั้งสนับสนุนการฝึกสอนการทำดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้คัดเลือกผู้มีความชำนาญ มีทักษะพื้นฐานในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จังหวัดละ 2 คน เป็น "ครูต้นแบบ" เพื่อเข้ารับการฝึกสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ตาม "โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน" ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถ่ายทอดให้กับทีมวิทยากรของจังหวัด ซึ่งขณะนี้ได้ขยายผลโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานไปแล้วทั้ง 76 จังหวัด

"กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดอบรมฝึกสอนการทำดอกไม้จันทน์สำหรับข้าราชการและประชาชนในส่วนกลาง เมื่อวันที่ 16-19 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยในส่วนของดอกไม้จันทน์สำหรับเป็นตัวแทนจังหวัดและอำเภอ ได้กำหนดให้จังหวัดออกแบบและจัดทำ โดยมีต้นแบบเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดที่มีความเหมาะสม เช่น จังหวัดปทุมธานี-ดอกบัวหลวง จังหวัดเพชรบุรี-ดอกลีลาวดี จังหวัดชุมพร-ดอกพุทธรักษา จังหวัดสตูล-ดอกกาหลง เป็นต้น โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติที่มีในพื้นที่ หรือวัสดุดัดแปลงตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น เปลือกข้าวโพด ผักตบชวา ใบตองแห้ง ใบยางพารา และกระดาษสา ซึ่งขณะนี้ทุกจังหวัดได้มีการออกแบบและอยู่ระหว่างการจัดทำ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ ส่วนครูต้นแบบที่เข้ารับการฝึกสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานนั้น ปัจจุบันมีครูต้นแบบจำนวน 184 คน มีวิทยากรกลุ่มอาชีพทำดอกไม้จันทน์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3,335 คน และมีการเชิญชวนกลุ่มพลังมวลชน ประชาชน และจิตอาสา เข้าร่วมการฝึกสอนและร่วมทำดอกไม้จันทน์ ไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านคน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ ทั้งนี้ ได้กำหนดเป้าหมายในการจัดทำดอกไม้จันทน์ไว้จำนวน 36 ล้านดอก และขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ 5.06 ล้านดอกแล้ว"

นายอภิชาติ ยังกล่าวด้วยว่า ในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน จัดทีมวิทยากรมาถ่ายทอดและฝึกสอนการทำดอกไม้จันทน์ ให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง) ได้ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกด้วย

กรมการพัฒนาชุมชน เผยส่งครูต้นแบบ 184 คน ครบ 76 จังหวัด นำจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้แล้ว 5 ล้านดอก จากเป้าที่ตั้งไว้ 36 ล้านดอก เน้นประดิษฐ์ดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดปทุมธานี-ดอกบัวหลวง จังหวัดเพชรบุรี-ดอกลีลาวดี 16 มิ.ย. 2560 19:12 ไทยรัฐ