วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผู้บริหารใหม่ ‘ไทยรัฐวิทยา’ หวังพัฒนาสังคม (คลิป)

มูลนิธิไทยรัฐ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สำหรับผู้บริหารใหม่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ 5 หวังช่วยพัฒนาโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ของผู้ก่อตั้ง รวมทั้งบ่มเพาะคนมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสังคม..

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 16 มิ.ย.60 ผู้สื่อข่าวรายงานที่บ้านสวนส้มทิพย์รีสอร์ท แอนด์สปา อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิด อบรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สำหรับผู้บริหารใหม่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา โดยมี นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ ผู้บริหารอาวุโสโรงเรียนไทยรัฐวิทยา และผู้บริหารใหม่ที่เข้าร่วมอบรมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ก่อกำเนิดด้วยทุนของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยคุณกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นผู้ริเริ่มเมื่อ พ.ศ.2512 ภายใต้แนวคิดที่ว่าหนังสือพิมพ์อยู่ได้ด้วยศรัทธาของประชาชน เมื่อมีโอกาสก็ต้องตอบแทนประชาชน ด้วยการสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาไว้ตามชนบทที่ห่างไกลความเจริญ พร้อมได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน และชุมชน ทำให้สามารถขยายโรงเรียนไทยรัฐวิทยาครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ 104 แห่ง กระจายอยู่ครบทุกจังหวัด ซึ่งมูลนิธิไทยรัฐ สนับสนุนและดูแลความจำเป็นพื้นฐาน ทั้งด้านวิชาการ อาคารสถานที่ เงินทุนและอื่นๆ

นายมานิจ สุขสมจิตร กล่าวว่า ในแต่ละปีจะมีการเปลี่ยนถ่ายผู้บริหารไทยรัฐวิทยาเป็นประจำทุกปี เมื่อได้จำนวนพอสมควรแล้วเราก็เปิดอบรม ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 แล้ว เพื่อให้รู้ถึงวัฒนธรรมองค์กรการติดต่อกับมูลนิธิไทยรัฐอย่างไร และได้รู้ถึงวัตถุประสงค์ที่ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นอกจากนี้เราก็จะได้มีโอกาสกระตุ้นในการทำงาน โดยหวังว่าผู้บริหารใหม่ของเราจะช่วยพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ก่อตั้ง คุณกำพล วัชรพล ที่ท่านต้องการให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเป็นแหล่งบ่มเพาะครูและบ่มเพาะคนมีคุณธรรม จริยธรรม ทำให้สังคมมีความสุข

นางบุญตา งามวัฒนากุล ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์) เผยว่า การที่เข้ามาอยู่ในรั้วขาวเขียวไทยรัฐวิทยา ได้เจอประสบการณ์ที่ใหม่ในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร มีการดูแลอย่างดีจากพี่สู่น้อง ทำให้มีกำลังใจไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและได้รับโอกาส รับความรู้หลายๆ เรื่องที่จะนำไปใช้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เรื่องการตัดสินใจ การนำพา สร้างสรรค์องค์กร ทำอย่างไรให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่มีการกำหนดไว้อย่างไร ที่ลงสู่เด็ก ครู ผู้บริหาร สภาพแวดล้อมและชุมชน ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดที่กว้างเกินไป สามารถจับต้องได้ทำได้จริง

มูลนิธิไทยรัฐ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สำหรับผู้บริหารใหม่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ 5 หวังช่วยพัฒนาโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ของผู้ก่อตั้ง รวมทั้งบ่มเพาะคนมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสังคม.. 16 มิ.ย. 2560 16:58 ไทยรัฐ