วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คพ.ตีทะเบียน ‘มนุษย์ดมกลิ่น’ จ้างกลิ่นละ 600 ต้องดมอึ เคลียร์จมูกก่อน!

กรมควบคุมมลพิษ ขึ้นทะเบียน "167 มนุษย์ดมกลิ่น" ตรวจวิเคราะห์ค่าความเข้มกลิ่นที่เก็บตัวอย่างมาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ได้ค่าตอบแทนกลิ่นละ 600 บาท แต่ต้อง "เคลียร์จมูก" ดมกลิ่นทั้งหอมและเหม็นก่อน 5 กลิ่น รวมทั้ง "กลิ่นอุจจาระ"...

วันที่ 16 มิ.ย. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีปัญหาร้องเรียนเรื่องมลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมถึงร้อยละ 60 ดังนั้น คพ.จึงได้จัดให้มีการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดมกลิ่น ตามประกาศ ทส. เรื่อง "กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ" ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. 2553 บังคับใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม 23 ประเภท โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีการใช้สารเคมีอันตรายในการผลิต เนื่องจากวิธีตรวจวัดตามประกาศฯ กำหนดให้ใช้วิธีการดมกลิ่น จากจมูกของคนดมเพื่อตรวจวิเคราะห์กลิ่น ซึ่งผู้ที่จะทำหน้าที่ดมกลิ่นจะต้องผ่านการทดสอบ และขึ้นทะเบียนผู้ดมกลิ่นจาก คพ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขณะนี้มีผู้ผ่านการทดสอบตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่น จำนวนทั้งสิ้น 167 คน โดยเป็นเจ้าหน้าที่ คพ. 100 คน กรมทรัพยากรน้ำ 2 คน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 19 คน กรุงเทพมหานคร 5 คน บริษัทเอกชน 33 คน และสถาบันการศึกษา 8 คน โดยผู้ดมกลิ่นเหล่านี้จะทำหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์ค่าความเข้มกลิ่นที่เก็บตัวอย่างมาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งจะต้องใช้คนดมครั้งละ 6 คน แต่ละคนจะได้รับค่าตอบแทนในการดมตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด คือ 600 บาทต่อตัวอย่าง และในแต่ละครั้งจะดมกลิ่นได้ไม่เกิน 3 ตัวอยาง ทั้งนี้ วิธีการตรวจวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดมมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา เกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ออสเตรีย และ เยอรมนี เป็นต้น

ด้าน นายพันธศักดิ์ ถิรมงคล ผอ.ส่วนมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม คพ. กล่าวว่า ขั้นตอนในการทำงานของมนุษย์ดมกลิ่น คือ เมื่อได้รับการร้องเรียน เจ้าหน้าที่จะไปเก็บตัวอย่าง 2 จุด คือ บริเวณริมรั้วของโรงงาน กับที่บริเวณกล่องระบายอากาศ ในพื้นที่ในเขตอุตสาหกรรม กับนอกเขตอุตสาหกรรม โดยเจ้าหน้าที่จะไปดูดอากาศโดยใช้ปั๊มใส่ถุงไว้ประมาณ 10 ลิตร แล้วเอามาตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ (ห้องแล็บ) ภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นจึงเรียกมนุษย์ดมกลิ่นที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้มาปฏิบัติหน้าที่ 6 คน มนุษย์ดมกลิ่นที่จะไปดมกลิ่นที่ได้มาจากการเก็บตัวอย่าง จะต้องเตรียมตัวเอง หรือเคลียร์จมูกก่อนทำงาน โดยการดม 5 กลิ่นก่อน คือ กลิ่นดอกไม้ กลิ่นเหม็นไหม้ กลิ่นถุงเท้าอับๆ กลิ่นผลไม้ เช่น กลิ่นแตงโม ลิ้นจี่ และกลิ่นอุจจาระ ทั้งนี้ ผู้ที่เป็นมนุษย์ดมกลิ่นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ เพราะกลิ่นที่ดมไม่ได้เป็นกลิ่นของสารเคมี.

กรมควบคุมมลพิษ ขึ้นทะเบียน "167 มนุษย์ดมกลิ่น" ตรวจวิเคราะห์ค่าความเข้มกลิ่นที่เก็บตัวอย่างมาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ได้ค่าตอบแทนกลิ่นละ 600 บาท แต่ต้อง "เคลียร์จมูก" ดมกลิ่นทั้งหอมและเหม็นก่อน 5 กลิ่น รวมทั้ง "กลิ่นอุจจาระ"... 16 มิ.ย. 2560 16:45 ไทยรัฐ