วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศปมผ.เตรียมทำความเข้าใจชาวประมงแหลมผักเบี้ย การแก้ปัญหา-บังคับใช้ ก.ม.

ศปมผ. ทัพเรือภาค 1 เตรียมแถลงข่าว ทำความเข้าใจกับชาวประมงแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี ในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อแก้ปัญหาการทำการประมงอย่างเป็นธรรม...

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 16 มิ.ย.60 ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยทัพเรือภาค 1 พล.ร.ต.เดชดล ภู่สาระ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับนายกสมาคมประมงเพชรบุรี ผกก.สภ.บ้านแหลม และหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง เพชรบุรี (PIPO เพชรบุรี) กำหนดแถลงข่าว และทำความเข้าใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งชาวประมงบ้านแหลม ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ในการบังคับใช้กฎหมายของ ศปมผ.สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 มิ.ย.60 น.ส.บุญรวม ทองตัน เจ้าของเรือประมง ล.รัตนพานิช 5 เป็นเรือขนาด 40.23 ตันกรอส ได้แจ้งออกกับศูนย์ PIPO เพชรบุรี ซึ่งเอกสารเป็นไปตามแบบฟอร์มที่ ศปมผ.กำหนด โดยมี นายไสว จันทะสาร เป็นผู้ควบคุมเรือ นายสุรเดช ฮั้นพะเนิน เป็นช่างเครื่อง ต่อมาในวันที่ 10 มิ.ย.60 เวลา 10.00 น. นายสุรเดช ฮั้นพะเนิน เจ้าของเรือ ส.แสงทวีทรัพย์ดี มาดำเนินการส่งสมุดบันทึกการทำการประมง (Fishing Logbook) ที่ศูนย์ฯ

จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ จึงพบว่ามีการแจ้งรายชื่อของนายสุรเดช ออกไปทำการประมงกับเรือ ล.รัตนพานิช 5 ในตำแหน่งช่างเครื่อง จึงได้เชิญนายสุรเดช พร้อมกับ น.ส.บุญรวม เจ้าของเรือ ล.รัตนพานิช 5 มาพบพร้อมกับติดต่อให้เรือ ล.รัตนพานิช 5 กลับเข้าท่า ซึ่งเรือเดินทางมาถึงท่าเรือแหลมผักเบี้ยในวันที่ 11 มิ.ย.60 เวลา 19.00 น. เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการตรวจสอบ และแจ้งข้อกล่าวหา ภายหลังจากที่ น.ส.บุญรวม รับทราบข้อกล่าวหาแล้ว เจ้าหน้าที่ของศูนย์ PIPO จึงส่งตัว น.ส.บุญรวม ให้พนักงานสอบสวน สภ.บ้านแหลม ใน 12 มิ.ย.60 เวลาประมาน 01.00 น. เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO เพชรบุรีได้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเป็นขั้นตอน ตลอดจนอธิบายถึงเหตุผลในการดำเนินการ ซึ่งความผิดที่เกิดขึ้นเป็นการแสดงออกถึงเจตนาแจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่ และเป็นผลให้ผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมายได้รับผลกระทบ ดังนั้นเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ ศปมผ. กำหนด ให้เกิดการแก้ปัญหาในภาพรวมอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นการคุ้มครองผู้บริสุทธิ์ให้สามารถประกอบการทำการประมงอย่างปกติ เจ้าหน้าที่จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อผู้ที่ละเมิดกฎหมายอย่างเป็นธรรม เพื่อให้การทำการประมงเกิดความยั่งยืนและไม่ให้มีการอาศัยช่องว่างของกฎหมายทำให้ผู้บริสุทธื์ต้องเสียประโยชน์ที่พึงได้ศปมผ. โดย พล.ร.ต.เดชดล ภู่สาระ และคณะจึงได้เชิญผู้ประกอบการประมงในพื้นที่ ตลอดจนสื่อมวลชนได้รับทราบถึงความตั้งใจในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม และละมุนละม่อม อันจะทำให้การแก้ปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายเดินหน้าต่อไปอย่างมีมาตรฐาน อันจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการทำการประมงของไทยสืบไป

ศปมผ. ทัพเรือภาค 1 เตรียมแถลงข่าว ทำความเข้าใจกับชาวประมงแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี ในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อแก้ปัญหาการทำการประมงอย่างเป็นธรรม... 16 มิ.ย. 2560 16:30 16 มิ.ย. 2560 16:48 ไทยรัฐ