วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กเจี๊ยบ' เผยร่างสัญญาประชาคมเสร็จแล้ว พร้อมจัดเวทีแจง ปชช. 4 ภาค

ผบ.ทบ.เผยร่างสัญญาประชาคมเสร็จเรียบร้อย พร้อมจัดเวทีชี้แจงประชาชน 4 ภาค "กทม.-โคราช-พิษณุโลก-เมืองคอน"

​เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช.กล่าวว่า พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ.ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ชุดที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งสุดท้าย โดยที่ประชุมได้ข้อยุติในเรื่องร่างสัญญาประชาคม และแนวทางการจัดเวทีสาธารณะชี้แจงประชาชน ​โดยร่างสัญญาประชาคมฉบับสมบูรณ์ได้ผ่านความเห็นชอบและการกลั่นกรองตามขั้นตอนอย่างรอบด้าน พร้อมจะนำเสนอให้คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองพิจารณาใน 19 มิ.ย. โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วยบทนำ, ความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง และบทสรุป​

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวต่อว่า ส่วนแนวทางการจัดเวทีสาธารณะนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อนำร่างสัญญาประชาคมและข้อมูลข้อคิดเห็นร่วมที่ได้จากประชาชน รวมถึงหลักการทำงานของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ ไปชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจในสาระสำคัญ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือตามบริบทในสัญญาประชาคมต่อไป ทั้งนี้การชี้แจงผ่านเวทีสาธารณะจะดำเนินการโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีกำหนดจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค ใน 4 จังหวัด ได้แก่ กทม. นครราชสีมา พิษณุโลก และ นครศรีธรรมราช​

ขณะที่ พล.อ.เฉลิมชัย ระบุว่า การทำงานจนได้ข้อยุติและได้ร่างสัญญาประชาคมฉบับสมบูรณ์ เป็นผลจากการทำงานร่วมกันของคณะอนุกรรมการทุกฝ่าย และเป็นการทำงานภายใต้ความคาดหวังของสังคม สำหรับร่างสัญญาประชาคมฉบับนี้เกิดขึ้นจากการกลั่นกรองข้อมูลที่มาจากความคิดเห็นของประชาชน และความคิดเห็นของพรรคและกลุ่มการเมืองทั้งสิ้น โดยดำเนินการภายใต้เจตนารมณ์ที่ดี ที่ต้องการสร้างให้เกิดความสามัคคีปรองดองอย่างแท้จริง หวังว่าสัญญาประชาคมฉบับนี้จะได้รับการตอบรับด้วยดีจากคนไทยทุกคน

ผบ.ทบ.เผยร่างสัญญาประชาคมเสร็จเรียบร้อย พร้อมจัดเวทีชี้แจงประชาชน 4 ภาค "กทม.-โคราช-พิษณุโลก-เมืองคอน" 16 มิ.ย. 2560 16:14 ไทยรัฐ