วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คาดปราบทัวร์ศูนย์เหรียญ นักเที่ยวจีน มีคุณภาพ เข้าไทยเพิ่มขึ้น

การท่องเที่ยวไทย-จีน ร่วมมือกันปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ จนประสบความสำเร็จ แต่อาจทำให้นักเที่ยวเดินทางเข้าไทยลดลง 5% คาดภาพรวมปี 60 นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ จะเดินทางเข้าไทยมากขึ้น พวกทำผิดกฎหมายหรือด้อยคุณภาพจะหมดไป...

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดประชุมคณะประสานความร่วมมือในการกำกับดูแลการท่องเที่ยวไทย-จีน ครั้งที่ 2 โดยมี นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นายหวัง เซียนเฟิ่ง รองประธานสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติจีน หรือ china National Tourism Administration CNTA ในการประชุมคณะประสานความร่วมมือในการกำกับดูแลการท่องเที่ยวไทย-จีน

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า ผลการประชุม ได้มีการทบทวนตัวเลขการท่องเที่ยวไทย-จีนในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่านักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยลดลงประมาณร้อยละ 5 เนื่องจากที่ผ่านมาไทย-จีน ได้มีการร่วมมือกันในการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ ที่เดินทางเข้ามาในประเทศ จนประสบความสำเร็จ ดังนั้นจึงมีส่วนทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาลดลง

อย่างไรก็ตาม คาดว่าภาพรวมปริมาณนักท่องเที่ยวในปี 2560 จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 9.5 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ส่วนนักท่องเที่ยวที่เข้ามากระทำผิดกฎหมายหรือด้อยคุณภาพจะหมดไป ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว

นอกจากนั้น ยังได้เห็นชอบร่วมกันให้มีการจัดกลไก การแลกเปลี่ยนข้อมูลการกระทำผิดกฎหมายด้านการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นไปที่บริษัททัวร์ทั้งไทยและจีน เพื่อปราบปรามการกระทำความผิดร่วมกันทั้งสองฝ่ายไปพร้อมกัน พร้อมทั้งได้มีการแต่งตั้งผู้ประสานงานหลักในการติดตามรวบรวมข้อมูล การปราบปรามกระกระทำความผิดด้านการท่องเที่ยว สำหรับความร่วมมือของตำรวจท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ ทางจีนได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาศึกษาดูงานที่พัทยา เพื่อแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ มีการร่วมมือกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการดูแลนักท่องเที่ยว

จากการประชุมร่วมกันได้มีการพูดคุยเรื่อง ปีแห่งการท่องเที่ยวไทย–จีน ที่คาดว่าจะจัดให้มีขึ้นในปี 2561 โดยทางจีนให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าวนี้ค่อนข้างมาก เบื้องทางจีนเห็นด้วยในหลักการที่จะมีกิจกรรมพิเศษเฉลิมฉลองท่องเที่ยวไทย-จีน ซึ่งหากมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นได้ จะสามารถกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเข้ามาในไทยได้ ไม่ต่ำกว่า 10-12 ล้านคน.

การท่องเที่ยวไทย-จีน ร่วมมือกันปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ จนประสบความสำเร็จ แต่อาจทำให้นักเที่ยวเดินทางเข้าไทยลดลง 5% คาดภาพรวมปี 60 นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ จะเดินทางเข้าไทยมากขึ้น พวกทำผิดกฎหมายหรือด้อยคุณภาพจะหมดไป 16 มิ.ย. 2560 12:58 ไทยรัฐ