วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มุมข้าราชการ 17/06/60

โดย ซี.12

การแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญในราชการเพื่อทดแทนคนเกษียณอายุราชการตอนสิ้นปีงบประมาณ 2560 เริ่มขึ้นแล้วโดยหน่วยงานแรกที่กำหนดตัวบุคคลได้ล่วงหน้าปราศจากปัญหาความขัดแย้งใดๆคือ สำนักงานอัยการสูงสุด โดย ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด ในฐานะประธาน ก.อ.ได้เรียกประชุม ก.อ.เพื่อลงมติแต่งตั้ง อัยการสูงสุดคนใหม่แทนตัวเองที่ถึงเวลาครบวาระไปเป็นอัยการอาวุโส โดยได้รองอัยการสูงสุดลำดับที่ 1 เข็มชัย ชุติวงศ์ ขึ้นมาเป็นอัยการสูงสุดคนใหม่ด้วยมติเป็นเอกฉันท์....

การแต่งตั้งที่เพิ่งผ่าน ครม. กระทรวงการต่างประเทศได้ อธิบดีกรมการกงสุลคนใหม่ คือ ชาตรี อรรจนานันท์ รองอธิบดีกรมการกงสุล ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการกงสุลแทนคนเก่าที่ลาออกจากราชการ พร้อมกันนั้น ลินนา ตังธสิริ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ เลื่อนขึ้นเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง....

ของกระทรวงคมนาคมมีการแต่งตั้ง 3 รองอธิบดี เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง 3 ราย คือ อานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง สราวุธ ทรงศิวิไล รองอธิบดีกรมทางหลวง อัมพวัน วรรณโก รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน....

อีก 2 กระทรวงมีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง คือกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง สินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็น ศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก) และกระทรวงการคลังแต่งตั้ง ญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง เป็น ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง....

การแต่งตั้งที่มิได้เข้า ครม.ที่น่าสนใจคือของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสิทธิ์ อนันตวิรุฬห์ ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ เป็น รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ของกรมประชาสัมพันธ์เป็นตำแหน่งอำนวยการระดับต้น พศิน ชุติกชุษณพงศ์ นิติกรกลุ่มคดีและนิติกรรมสัญญา กองกฎหมายและระเบียบ เป็น ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบ ฐิติรัตน์ ศรีธีระวิโรจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เป็น เลขานุการกรมประชาสัมพันธ์....

ตำแหน่งแปลกใหม่ที่คิดค้นขึ้นมาแก้ปัญหาการสื่อสารทำความเข้าใจในเรื่องผลงานของ รองนายกรัฐมนตรี ที่มีอยู่ 6 คนโดยเฉพาะคือการ แต่งตั้งโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี 6 รายจำนวน 7 คนได้แก่ พลตรี คงชีพ ตันตระวาณิชย์ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม เป็น โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร
วงษ์สุวรรณ) พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็น โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) พลเรือตรี รณัชย์ เทพวัลย์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เป็น โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์พิพัฒนาศัย) พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร เป็น โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ เป็น โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ไชยา ยิ้มวิไล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เป็น โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)....

ชุดสุดท้ายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุรินทร์ จากการที่ ว่าที่ร้อยตรีเรวัต เครือบุดดีมหาโชค ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสุรินทร์ นำกำลัง อส.ร่วมกับตำรวจทหารไปจับการลักลอบเล่นการพนัน แล้วถูก ผู้บังคับบัญชา สั่งตั้งกรรมการสอบสวนจนเป็นข่าวฮือฮาในหมู่คนทำงาน ไล่เรียงไปถึงผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นอันได้แก่ กฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ นิวัติ น้อยผาง ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และ อรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ว่าใครรู้สึกเสียหน้าหรือถูกลูกน้องฉีกหน้า จนต้องสอบสวนกันถึงขั้นตอนในการทำงาน งานนี้ไม่มีจบง่ายเพราะกลายเป็นกรณีหมูไม่กลัวน้ำร้อน และลงท้ายนายเองนั่นแหละที่จะเสียรังวัด....

“ซี.12”

16 มิ.ย. 2560 12:42 ไทยรัฐ