วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รพ.มหาราชฯ โคราชขอรับบริจาคอวัยวะและดวงตา หลังพบโรคกระจกตาเสื่อมเพียบ!

ภาพจากแฟ้มภาพ

รพ.มหาราชนครราชสีมา ขอรับบริจาคหัวใจ ตับ ไต ลิ้นหัวใจ ดวงตา เอ็น ผิวหนัง ผอ.เผยแนวโน้มป่วยเป็นโรคไตวาย โรคตับวาย โรคหัวใจล้มเหลว รวมทั้งเป็นโรคเกี่ยวกับกระจกตาเสื่อมมีจำนวนมาก...

เมื่อช่วงสายของวันนี้ 16 มิ.ย. 60 นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา เปิดเผยว่า รพ.มหาราชนครราชสีมาบริการเปิดศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีเป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน เพื่อขอรับบริจาคอวัยวะและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้ถึงคุณประโยชน์ต่อการบริจาคอวัยวะ

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ปัจจุบันประชาชนมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคไตวาย โรคตับวาย โรคหัวใจล้มเหลว และเป็นโรคเกี่ยวกับกระจกตาเสื่อมเป็นจำนวนมาก การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะเป็นการรักษาวิธีสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยที่มีการทำงานของอวัยวะสำคัญล้มเหลว และไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีอื่น

สำหรับการบริจาคอวัยวะที่สามารถบริจาคได้ คือ หัวใจ ตับ ไต ลิ้นหัวใจ ดวงตา เอ็น ผิวหนัง โดยผู้บริจาคต้องมีคุณสมบัติ คือ อายุไม่เกิน 60 ปี เสียชีวิตจากภาวะสมองตายด้วยสาเหตุต่างๆ ปราศจากโรคติดเชื้อ และโรคมะเร็ง ไม่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต โรคความดันโลหิตสูง โรคตับ และไม่ติดสุรา ซึ่งอวัยวะที่จะนำไปปลูกถ่ายต้องทำงานได้ดี และปราศจากเชื้อที่ถ่ายทอดจากการปลูกอวัยวะ เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดบี, ไวรัสเอดส์ ผลการดำเนินงานของศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ รพ.มหาราชนครราชสีมา

ขณะนี้มีผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา รวมทั้งสิ้น 97 ราย โดยแบ่งการบริจาคดังนี้ ได้แก่ บริจาคหัวใจ จำนวน 5 ราย, บริจาคลิ้นหัวใจ จำนวน 15 ราย, บริจาคไต จำนวน 33 ราย, บริจาคดวงตา 40 ราย, บริจาคเอ็น จำนวน 1 ราย และบริจาคผิวหนัง จำนวน 3 ราย

อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจต้องการบริจาคอวัยวะ หรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.มหาราชนครราชสีมา โทร.0-4423-5733 ในวันและเวลาราชการ โดยใช้สโลแกนว่า ความดีที่ไม่สิ้นสุดคือการอุทิศอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ ทั้งนี้ รพ.มหาราชนครราชสีมา ยังได้จัดโครงการและกิจกรรมการทำบุญเพื่อทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งการเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริจาคและญาติ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและทำบุญอุทิศส่วนกุศล แก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา.

รพ.มหาราชนครราชสีมา ขอรับบริจาคหัวใจ ตับ ไต ลิ้นหัวใจ ดวงตา เอ็น ผิวหนัง ผอ.เผยแนวโน้มป่วยเป็นโรคไตวาย โรคตับวาย โรคหัวใจล้มเหลว รวมทั้งเป็นโรคเกี่ยวกับกระจกตาเสื่อมมีจำนวนมาก... 16 มิ.ย. 2560 11:20 ไทยรัฐ