วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปภ.แนะผู้ขับขี่เรียนรู้วิธีปฏิบัติเบื้องต้น กรณีประสบอุบัติเหตุทางถนน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะวิธีปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อประสบอุบัติเหตุ พร้อมรับมืออย่างมีสติ โดยเฉพาะทางหลักที่รถใช้ความเร็วสูง และรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ หากตกลงกับคู่กรณีไม่ได้ ควรให้ตำรวจเป็นผู้ทำเครื่องหมายในที่เกิดเหตุ ก่อนเคลื่อนรถไปในจุดที่ปลอดภัย

วันที่ 16 มิ.ย. 60 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า เมื่อประสบอุบัติเหตุทางถนน การเรียนรู้วิธีปฏิบัติในการแก้ไขเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น ทำให้สามารถรับมือสถานการณ์ได้อย่างมีสติ จึงช่วยป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะวิธีปฏิบัติตนในเบื้องต้นเมื่อประสบอุบัติเหตุทางถนน โดยตั้งสติ ควบคุมอารมณ์ ประเมินสถานการณ์และความรุนแรงของอุบัติเหตุ พร้อมรับมือเหตุการณ์อย่างมีสติ ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ

โดยเฉพาะเส้นทางหลักที่รถใช้ความเร็วสูง ให้เปิดไฟฉุกเฉินนำกิ่งไม้หรือกรวยสามเหลี่ยมสะท้อนแสงมาวางด้านหลังรถ เพื่อเตือนให้ผู้ร่วมใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวัง หากยังมีสติ ไม่บาดเจ็บมากนัก ให้รีบออกจากรถโดยเร็ว เพื่อป้องกันอันตรายจากเพลิงไหม้รถ พร้อมรอการช่วยเหลือในบริเวณที่ปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำ รวมทั้งสำรวจและตรวจสอบอาการผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมโทรศัพท์แจ้งข้อมูลการบาดเจ็บแก่หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ซึ่งจะได้วางแผนการช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างถูกต้อง

กรณีผู้ประสบเหตุหมดสติ ไม่หายใจและเสียเลือดมาก ให้ทำการปฐมพยาบาลในเบื้องต้น ห้ามเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุด้วยตนเอง เพราะอาจทำให้พิการหรือเสียชีวิตได้ ให้โทรศัพท์แจ้งตำรวจ ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ และลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งตำรวจจะเป็นผู้สั่งให้เคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุ แจ้งบริษัทประกันภัยให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ประกันภัยมาตรวจสอบรายละเอียดของอุบัติเหตุและความเสียหายของรถ

รวมถึงจัดเตรียมสำเนาเอกสารที่สำคัญไว้ประจำรถ เช่น ทะเบียนรถ กรมธรรม์ประกันภัย บัตรประชาชน ใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น สำหรับใช้ดำเนินคดี หรือเรียกร้องค่าเสียหาย เมื่อสามารถตกลงกับคู่กรณีได้แล้วให้เคลื่อนรถออกจากที่เกิดเหตุไม่ให้กีดขวางช่องทางจราจร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ รวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ โดยถ่ายรูปที่เกิดเหตุ และสภาพรถหลังประสบอุบัติเหตุให้มากที่สุด หากตกลงกับคู่กรณีไม่ได้ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ทำเครื่องหมายในที่เกิดเหตุ ก่อนเคลื่อนรถไปในจุดที่ปลอดภัย

ทั้งนี้ กรณีประสบอุบัติเหตุแล้วคู่กรณีหลบหนี ควรจดทะเบียนรถคู่กรณี บันทึกวัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ พร้อมแจ้งความต่อสถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ โดยระบุในใบแจ้งความว่า เพื่อดำเนินคดี และแจ้งบริษัทประกันรถยนต์.   

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะวิธีปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อประสบอุบัติเหตุ พร้อมรับมืออย่างมีสติ โดยเฉพาะทางหลักที่รถใช้ความเร็วสูง และรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ หากตกลงกับคู่กรณีไม่ได้ ควรให้ตำรวจเป็นผู้ทำเครื่องหมายในที่ 16 มิ.ย. 2560 10:16 ไทยรัฐ