วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ใช้หนี้ซะดีๆ

เงินทองเป็นของบาดใจ ใครกู้เงินกองทุน กยศ.แล้วเอ้อระเหยลอยชายไม่ยอมใช้หนี้คืน เตรียมตัวเจอฝันร้ายได้เลย

เพราะ พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษาฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ใน วันที่ 26 กรกฎาคม กำหนดให้หน่วยราชการและบริษัทนิติบุคคล “ต้อง” หักเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานที่เบี้ยวไม่ยอมใช้หนี้กองทุน กยศ. เพื่อส่งคืนกระทรวงการคลัง

เช่นเดียวกับการหักภาษีเงินได้ส่งให้กรมสรรพากร

พูดง่ายๆหน่วยราชการและบริษัทเอกชน มีหน้าที่หักเงินเดือนลูกหนี้ กยศ. บวกค่าปรับร้อยละ 18 ต่อปี จนกว่าจะครบ ถ้วนทุกบาททุกสตางค์

ถือเป็นมาตรการทวงหนี้ขั้นเด็ดขาดที่มีกฎหมายรับรอง

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า กองทุน กยศ. หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่มีฐานะยากจนให้ศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี

โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อเรียนจบแล้ว2 ปี ต้องเร่ิมผ่อนชำระหนี้คืนให้หมดภายใน 15 ปี

แต่ปัญหาเกิดขึ้นเพราะรุ่นพี่ที่กู้เงิน กยศ.พากันชักดาบไม่ชำระหนี้คืน

จึงต้องใช้มาตรการหักคอไก่ ออกกฎหมายบังคับหักเงินเดือนใช้หนี้ด้วยประการฉะนี้แล

“แม่ลูกจันทร์” สรุปข้อมูลล่าสุดมีลูกหนี้กองทุนกยศ.ชักดาบไม่ยอมใช้หนี้ถึง 1.9 ล้านราย

จากจำนวนผู้กู้เงินกองทุน กยศ.รวมทั้งสิ้น 4.8 ล้านคน

แสดงว่านักเรียนนักศึกษาอนาคตประเทศไทยขาดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม

กู้เงินไปแล้วชักดาบกันสะบึมส์

แต่หลังจากวันที่ 26 เดือนหน้า ขบวนการชักดาบจะชักไม่สะดวกโยธินอีกต่อไป

เพราะสำนักงานกองทุน กยศ.ในฐานะเจ้าหนี้ จะส่งโผบัญชีรายชื่อลูกหนี้ที่เบี้ยวไม่ใช้หนี้ ซึ่งปัจจุบันได้ทำงานในหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจรวมทั้งสิ้น 200,000ราย

มียอดมูลหนี้ค้างชำระรวมกัน 80,000 ล้านบาท

โดยให้หน่วยราชการต้นสังกัดเริ่มหักเงินเดือนใช้หนี้กองทุน กยศ.ทยอยส่งคืนกระทรวงการคลัง

จากนั้นจะส่งบัญชีรายชื่อลูกหนี้ที่เบี้ยวไม่ใช้หนี้กองทุน กยศ. ซึ่งปัจจุบันทำงานในภาคเอกชน ให้บริษัทนิติบุคคลที่เป็นนายจ้างต้องหักเงินเดือนชำระหนี้ กยศ. ส่งคืนกระทรวงการคลังเช่นเดียวกัน

ผลคือลูกหนี้ กยศ.ที่มีชื่อในฐานภาษีสรรพากร จะต้องโดนไล่บี้หักเงิน เดือนใช้หนี้ทุกราย

ดิ้นไม่หลุด หนีไม่ออก เบี้ยวไม่ได้ ทุกกรณี

“แม่ลูกจันทร์” สรุปปัญหาหนี้ กยศ. ของนักเรียนนักศึกษาที่ว่าหนักแล้วยังหนักสาหัสน้อยกว่าปัญหาหนี้สินครู

เพราะคุณครูแม่พิมพ์ของชาติ แบกหนี้สินเฉลี่ยสูงถึง 1.6 ล้านบาทต่อคน

ครูไทยเกือบ 9 แสนคน มีหนี้เป็นดินพอกหางหมูรวมกัน 1.2 ล้านล้านบาท

เกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณประเทศไทย

โอย...เห็นยอดหนี้สินครูไทยแล้วหนักใจแทนภารโรง.

"แม่ลูกจันทร์"

16 มิ.ย. 2560 10:04 ไทยรัฐ