วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เริ่มแล้ว! สตูลเปิดตลาดปลอดโฟมแห่งแรก

ตลาดรอมฎอน จ.สตูล ร่วมงดใช้กล่องโฟมใส่อาหาร เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยพร้อมใจใช้วัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นตลาดแห่งแรกที่ร่วมกันรณรงค์งดใช้โฟม...

วันที่ 16 มิ.ย. 60 นายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอควนโดน จ.สตูล ตรวจตลาดรอมฎอน บริเวณลานตรงข้าม ร.ร.ควนโดนวิทยา อ.ควนโดน จ.สตูล ซึ่งเป็นตลาดที่เปิดจำหน่ายอาหารสำหรับละศีลอดของพี่น้องมุสลิมและประชาชนทั่วโป โดยทางอำเภอควนโดนร่วมกับสาธารณสุข อ.ควนโดน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต.ควนโดน และชมรมร้านอาหารแผงลอย เทศบาล ต.ควนโดน ได้ร่วมกันรณรงค์งดใช้กล่องโฟมเป็นภาชนะใส่อาหาร เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยทุกภาคส่วนได้ทำสัญญาร่วมกันว่าจะไม่ใช้โฟมใส่อาหารในตลาดดังกล่าว เนื่องจากภาชนะจากโฟมมีสารก่อมะเร็งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจร้านอาหารในตลาดดังกล่าวซึ่งมีกว่า 100 ร้าน ทุกร้านได้พร้อมใจกันงดใช้โฟมและแม็ก โดยเปลี่ยนมาใช้กล่องจากชานอ้อย มันสำปะหลัง ใบตอง ไม้กลัด และวัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นตลาดแห่งแรกที่ร่วมกันรณรงค์งดใช้โฟม ซึ่งในส่วนของ อ.ควนโดนนั้น ก่อนหน้านี้มีพื้นที่บ้านควนโดนในเทศบาล ต.ควนโดน เป็นหมู่บ้านที่รณรงค์ในเรื่องของขยะและงดใช้กล่องโฟมประสบความสำเร็จมาแล้ว และได้ขยายผลสู่ตลาดรอมฎอน

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนต่อไปจะขยายไปทุกตลาด เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้กล่องโฟมยังก่อผลเสียต่อสุขภาพแล้วยังทำลายในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วย รวมทั้งต้องใช้เวลาย่อยสลายเป็นพันปี โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการมอบผ้ากันเปื้อนให้กับทุกร้านที่ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจในข้อตกลงความร่วมมือกันเพื่อสร้างสังคมที่อยู่ให้ดียิ่งขึ้น.

ตลาดรอมฎอน จ.สตูล ร่วมงดใช้กล่องโฟมใส่อาหาร เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยพร้อมใจใช้วัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นตลาดแห่งแรกที่ร่วมกันรณรงค์งดใช้โฟม... 16 มิ.ย. 2560 09:47 16 มิ.ย. 2560 10:59 ไทยรัฐ