วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร.10 พระราชทานอุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียน พระนครศรีอยุธยา-ร้อยเอ็ด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานมอบแก่โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดร้อยเอ็ด...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาของเด็กในระดับประถมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล ด้วยทรงตระหนักว่าหากเด็กและเยาวชนได้มีการศึกษาที่ดีจะช่วยให้ประเทศชาติพัฒนายิ่งขึ้นไป

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่โรงเรียนตำหนักเพนียด โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก ณ หอประชุมโรงเรียนตำหนักเพนียด อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในวันเดียวกันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานมอบแก่โรงเรียนบ้านสาหร่าย โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย และโรงเรียนบ้านป่ายาง ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อจากนั้น เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานมอบแก่ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา โรงเรียนบ้านหนองหิน โรงเรียนบ้านอีโคตร ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญในด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน หากเยาวชนได้รับการศึกษาความรู้ และสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน โดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจน แต่มีความประพฤติดี เรียบร้อย ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีอย่างต่อเนื่อง และเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ อันจะเป็นการพัฒนาให้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนต่างๆ ที่มารับอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานด้วย.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานมอบแก่โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดร้อยเอ็ด... 16 มิ.ย. 2560 08:54 16 มิ.ย. 2560 09:26 ไทยรัฐ