วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ค้านเปลี่ยนผังเมือง เกรงกระทบชุมชน

สายวันที่ 15 มิ.ย. นายจำนงค์ จ้อยทองมุก ประธานชุมชนมาบชะลูด-ชากกลาง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง พร้อมด้วยชาวบ้านภายในชุมชนมาที่ สนง.เทศบาลเมืองมาบตาพุด ยื่นหนังสือคัดค้านการเปลี่ยนแปลงผังเมืองในพื้นที่รอบหมู่บ้านเนื้อที่ประมาณ 1,400 ไร่ จากเดิมเป็นพื้นที่สีเหลืองที่เวนคืนไปจากชาวบ้านเมื่อปี พ.ศ.2529 ในราคาไร่ละ 1 หมื่นบาท โดยการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด แจ้งว่าจะมีการสร้างเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและเมืองใหม่ ต่อมามีการประกาศจะเปลี่ยนให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีม่วง เพื่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม

นายจำนงค์ ประธานชุมชน เผยว่า ทางชาวบ้านในชุมชนต่างก็ไม่เห็นด้วยกับทางผังเมือง จ.ระยอง ที่จะประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีม่วง หรือพื้นที่ก่อสร้างอุตสาหกรรมหนักได้ เพราะที่ผ่านมาชาวบ้านก็รับไม่ไหวแล้วกับมลพิษจากอุตสาหกรรมที่อยู่รอบๆ การมายื่นหนังสือก็เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนเรื่องดังกล่าวเสียใหม่ เพื่อให้นึกถึงผลกระทบกับวัด โรงเรียน ชาวบ้านในชุมชนกว่า 300 หลังคาเรือน

ด้านนายเจริญ ปาศร นายช่างโยธาชำนาญงาน เทศบาลเมืองมาบตาพุด เผยว่า จากการที่มีการติดประกาศตั้งเดือน มี.ค.60 จนถึง 19 มิ.ย.60 เพื่อรับฟังความคิดเห็นในเรื่องนี้ ซึ่งการเปลี่ยนผังเมืองให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหนักก็เพื่อรองรับเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ทางรัฐบาลกำหนดขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็จะมีการนำเรื่องดังกล่าวหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอ จ.ระยอง พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป.

นายจำนงค์ จ้อยทองมุก ประธานชุมชนมาบชะลูด-ชากกลาง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง พร้อมด้วยชาวบ้านภายในชุมชนมาที่ สนง.เทศบาลเมืองมาบตาพุด ยื่นหนังสือคัดค้านการเปลี่ยนแปลงผังเมืองในพื้นที่รอบหมู่บ้านเนื้อที่ประมาณ 1,400 ไร่ ... 16 มิ.ย. 2560 08:42 ไทยรัฐ