บริการข่าวไทยรัฐ

ชวนใช้ “บัตรเดบิต” แบงก์ตั้งกฎรูดผิดคืนเงินใน 1 วัน

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-Payment ซึ่งปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการโครงการที่ 1 ระบบพร้อมเพย์ เพื่อเป็นทางเลือกที่จะเพิ่มความสะดวกการรับเงินและโอนเงินด้วยค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าบริการโอนเงินแบบเดิม ในปีนี้จะเร่งโครงการที่ 2 ขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเดบิตกว้างขวางขึ้น โดยมีต้นทุนการชำระเงินด้วยบัตรลดลง ลดภาระร้านค้าที่รับบัตร เพิ่มอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แพร่หลายมากขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนใช้บัตรเดบิตในการชำระค่าสินค้าและบริการ สมาคมธนาคารไทย ธนาคารของรัฐ และสาขาธนาคารต่างประเทศ ได้ร่วมกันกำหนดมาตรฐานระยะเวลาการตรวจสอบรายการใช้บัตรเดบิตและการคืนเงินให้ผู้ถือบัตรในกรณีที่เครื่องรูดบัตรที่ร้านค้า หรือระบบเครือข่ายของธนาคารขัดข้อง โดยจะคืนเงินให้ลูกค้าภายในวันที่ทำรายการ หรืออย่างช้าภายในวันทำการถัดไปแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตที่มีความสะดวก ปลอดภัย ส่งผลให้ประชาชนเปลี่ยนการใช้จ่ายด้วยเงินสดไปสู่บัตรอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น.