บริการข่าวไทยรัฐ

สำรวจริมคลองผดุง สั่ง6เขตปรับภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่สำรวจด้านกายภาพ บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม พร้อมผู้บริหารเขตพระนคร ดุสิต ป้อมปราบฯ ปทุมวัน สัมพันธวงศ์ บางรัก เพื่อเตรียมการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสองฝั่งคลอง โดยรองผู้ว่าฯ กทม. ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น การจัดระเบียบร้านค้าจำหน่ายต้นไม้ การปรับปรุงศาลาที่พักที่ชำรุดทรุดโทรม การรื้อย้ายตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ชำรุด การบำรุงรักษาต้นไม้ใหญ่ เก้าอี้สาธารณะที่ชำรุด ควรซ่อมแซมและทาสีใหม่ โดยกำหนดรูปแบบเดียวกัน สีเดียวกัน ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง ดูแลให้ใช้งานได้ หากป้ายไหนเลิกใช้งานแล้ว ให้รื้อถอนออกไป

นอกจากนี้ รองผู้ว่าฯ กทม.ได้สั่งการให้ 6 สำนักงานเขต ลงพื้นที่สำรวจด้านกายภาพบริเวณชุมชนริมคลองผดุงกรุงเกษม โดยเน้นการเจรจาพูดคุยในส่วนที่มีปัญหา กำชับไม่ให้ใช้ความรุนแรง รวมทั้งขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมกันในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม เนื่องจากคลองดังกล่าวเป็นคลองที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้.