วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โรงจำนำกทม.เหงา-จัดโปรยังเงียบ

ยอดลดทั้งคนใช้และจำนวนเงิน-คนกดเงินสดจากบัตรเครดิตแทน

น.ส.วราภรณ์ จันทร์เพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักสถานธนานุบาล กทม. เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 1 เมษายน-31 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงโปรโมชั่นที่โรงรับจำนำ กทม. คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาทต่อเดือน รายละไม่เกิน 70,000 บาท พบว่ามีประชาชนนำทรัพย์สินมาฝากไว้กับสถานธนานุบาล กทม.จำนวน 1,625 ราย เป็นจำนวนเงิน 75,299,560 บาท โดยในช่วงเดือน เม.ย. มีจำนวน 460 ราย จำนวนเงิน 21,639,000 บาท เดือน พ.ค. จำนวน 1,165 ราย จำนวนเงิน 53,659,600 บาท เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเดือน เม.ย.-พ.ค. ในปี 2559 มีประชาชนใช้บริการจำนวน 1,679 ราย จำนวนเงิน 76,290,800 บาท

น.ส.วราภรณ์กล่าวอีกว่า ช่วงเดือน เม.ย.เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีประชาชนหลายคนเดินทางกลับภูมิลำเนา จึงทำให้ไม่เกิดการตื่นตัวในการใช้บริการมากนัก แต่ในช่วงเดือน พ.ค. ที่ตัวเลขเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ปกครองของนักเรียนทั้งระดับชั้นประถม และมัธยม รวมถึงนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้ามาใช้บริการกันค่อนข้างมาก เนื่องจากใกล้กับเวลาเปิดเทอม อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยจากหอการค้าไทยพบว่า ราคาอุปกรณ์ อาทิ ชุดนักเรียน รองเท้านักเรียน หนังสือเรียน ต่างมีราคาสูงขึ้น รวมแล้วเฉลี่ยอยู่ที่ 12,295 บาท ต่อนักเรียน 1 คน ทำให้ผู้ปกครองบางส่วนอาจใช้วิธีอื่น อาทิ กดเงินสดจากบัตรเครดิต หรือเลือกที่จะกู้ในระบบโดยไม่เดินทางมายังสถานธนานุบาล.

น.ส.วราภรณ์ จันทร์เพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักสถานธนานุบาล กทม. เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 1 เมษายน-31 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงโปรโมชั่นที่โรงรับจำนำ กทม. คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาทต่อเดือน 16 มิ.ย. 2560 04:58 ไทยรัฐ