วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปัดแก้ กม.บัตรทองสู่ยุค “ผู้ป่วยอนาถา”

“ปิยะสกล” ย้ำไม่ลดสิทธิประโยชน์ชาวบ้าน ลั่นเวทีประชาพิจารณ์ไม่ล่ม

จากกรณีที่มีการเปิดให้ทำประชาพิจารณ์ ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่....) พ.ศ. ...ซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 หรือกฎหมายบัตรทอง ซึ่งทางภาคประชาชนมองว่ากระบวนการยกร่างขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งกังวลว่าการแก้ไขจะเป็นการทำลายหลักการของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านั้น ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวระหว่างแถลงข่าว “ความจริงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ว่า อยากให้คนที่ยกประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาได้ศึกษาร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ ที่มีการแก้ไขจริงๆ บางคนมองว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ในร่าง พ.ร.บ.ไม่ได้เขียนสิ่งที่กังวลไว้เลย เป็นการกลัวไปก่อนทั้งสิ้น หากเป็นแบบนี้คิดว่าคงจะลำบากในการจับประเด็นที่เกิดขึ้น ส่วนคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวนั้น ก่อนที่จะตั้งได้สอบถามก่อนตั้งแล้วได้รับการยืนยันว่ามีความสมดุลทุกภาคส่วน สำหรับการวอล์กเอาต์ออกจากเวทีประชาพิจารณ์ในภูมิภาคของเครือข่ายคนรักหลักประกันนั้น ก็ไม่เป็นไรถือเป็นกระบวนการทางประชาธิปไตย แต่เวทีประชาพิจารณ์ไม่ได้ล่ม เพราะยังมีภาคประชาชนอื่นๆ เข้าร่วมอีก 300-400 คน ขณะที่มีคนออกจากเวที 80-100 คน ซึ่งที่ประชุมก็ยังเดินหน้าต่อไปได้

รมว.สาธารณสุข กล่าวอีกว่า ยืนยันว่าในร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพใหม่ ไม่มีการลดสิทธิประชาชน มีแต่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น และเป็นการเดินหน้าตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 โดยแท้ ส่วนที่กังวลว่าการแก้ พ.ร.บ.จะทำให้ระบบกลับสู่ยุคผู้ป่วยอนาถานั้น ขอยืนยันว่าใน ร่าง พ.ร.บ.ไม่มีสิ่งใดที่นำกลับไปสู่ระบบแบบที่มีการพูดถึง เป็นการหวาดระแวง หวาดกลัวของแต่ละคนเอง ซึ่งตนอยากให้นำร่าง พ.ร.บ.ไปอ่านว่ามีตรงไหนที่นำไปสู่สิ่งที่พูดหรือไม่ ถ้ามีตรงจุดไหนให้ดึงออกมาบอกแล้วมาช่วยกันแก้ไข รัฐบาลนี้ไม่เคยคิดที่จะนำประชาชนไปสู่สภาพที่พูดถึงเลย ส่วนกรณีที่บอกว่าจะมีเรื่องการจ่ายร่วมนั้น ก็ไม่เห็นมีอยู่ในร่าง พ.ร.บ.ที่แก้ไขเลย แต่มีอยู่ข้อหนึ่งใน พ.ร.บ.ฉบับเดิมที่มีอยู่แล้วพูดถึงว่าอาจจะให้มีการจ่ายร่วมได้ เพราะทุกอย่างใน พ.ร.บ.ต้องมีความยืดหยุ่นได้ และการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ก็แก้เพื่อประโยชน์ประชาชนโดยตรง เพื่อทำให้ระบบเกิดความยั่งยืนโดยแท้.

จากกรณีที่มีการเปิดให้ทำประชาพิจารณ์ ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่....) พ.ศ. ...ซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 หรือกฎหมายบัตรทอง 16 มิ.ย. 2560 04:57 ไทยรัฐ