วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มติเอกฉันท์ สนช. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง

หลังอภิปราย 6 ชั่วโมง มติเอกฉันท์ สนช. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง 180 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง ด้าน กรธ.อัด ใช้ 'ไพรมารีโหวต' คัด ส.ส.ไม่ทันเลือกตั้ง ด้าน 'สมเจตน์' แถ เปิดล็อกแก้ไว้แล้ว

วันที่ 15 มิ.ย. ที่ประชุม สนช. ได้อภิปรายต่อเนื่องในหมวด 3 เรื่องการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง มาตรา 47 ที่ กมธ.เสียงข้างมากเพิ่มขึ้นใหม่ เกี่ยวข้องกับระบบไพรมารีโหวตนั้น ถูก นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง กมธ.ในสัดส่วนของ กรธ.ในฐานะเสียงข้างน้อยท้วงติงว่า การส่งผู้สมัครฯ รับเลือกตั้ง ที่ปรับแก้ มีความเกี่ยวข้องตั้งแต่มาตรา 35 47-49 ซึ่งกำหนดให้มีตัวแทนพรรคประจำจังหวัด ในแต่ละเขตเลือกตั้งก่อนนั้น ขอตั้งข้อสังเกตว่าจะกลายเป็นเงื่อนไขว่า พรรคการเมืองจะส่งผู้สมัครได้ก็ต่อเมื่อมีสาขา หรือตัวแทนประจำจังหวัดเสียก่อน ถ้าไม่มีก็จะส่งไม่ได้ โดยการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง ตามที่ กมธ.เสียงส่วนใหญ่แก้ ยังมีบางกรณีเป็นปัญหา หากพรรคการเมืองไม่ทำตามมาตรา 47-49 กกต.จะทำอย่างไร กับผู้สมัครฯ ที่พรรคการเมืองส่งมา อีกทั้งกระบวนการที่กำหนดไว้ จะสามารถทำได้ตามกำหนดเวลา ทั้งในส่วนของการเลือกตั้งตามปกติ และการเลือกตั้งซ่อมหรือไม่ ขั้นตอนตามมาตรา 49/1 และ 49/2 ค่อนข้างมาก ต้องดูให้ชัดเจนว่าทำได้ตามกำหนดเวลา และทันต่อกำหนดการเลือกตั้งหรือไม่

พล.อ.สมเจตน์ ชี้แจงว่า ข้อกังวลในการเลือกตั้งซ่อมมีบทบัญญัติยกเว้นไว้ในมาตรา 49/2 กมธ.เห็นเรื่องเวลาสำคัญในมาตรา 49 วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม กำหนดให้การสรรหาผู้สมัคร ส.ส.เขต และบัญชีรายชื่อ พรรคสามารถดำเนินการไว้ล่วงหน้า ก่อนมี พ.ร.ฎ.กำหนดวันเลือกตั้งได้ เราหาวิธีแก้ปัญหาไว้แล้ว เพราะยุบสภาจะมีเวลา 45 วัน นักการเมืองสามารถเตรียมการลงสมัครรับเลือกตั้งไว้ก่อนแล้วได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในประเด็นเรื่องการจ่ายเงินค่าสมาชิกพรรคการเมือง ที่ประชุมมีมติยืนตามร่างเดิมของ กรธ. กำหนดให้การจ่ายเงินค่าสมาชิกพรรคการเมืองรายปีอยู่ที่ 100 บาทต่อปี และค่าสมาชิกพรรคแบบตลอดชีพอยู่ที่ 2,000 บาท ส่วนเรื่องกรรมการบริหารพรรคไม่มีใครท้วงติง เห็นตาม กมธ. ให้เพิ่มตำแหน่งเลขาธิการพรรคร่วมเป็นกรรมการบริหารพรรคด้วย จากที่ร่างเดิมของ กรธ. ไม่รวมตำแหน่งเลขาธิการพรรคเป็นกรรมการบริหารพรรค หลังจากที่ประชุมอภิปรายเสร็จสิ้น ใช้เวลาจำนวน 6 ชั่วโมง

จึงมีมติเอกฉันท์ 180 ต่อ 0 เสียง เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ส่งร่าง พ.ร.บ.ให้กับ กรธ. และ กกต.พิจารณา ว่าร่าง พ.ร.บ.นี้แก้ไขสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งทั้ง กรธ. และ กกต.ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 10 วัน และส่งกลับมายังประธาน สนช.

หลังอภิปราย 6 ชั่วโมง มติเอกฉันท์ สนช. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง 180 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง ด้าน กรธ.อัด ใช้ 'ไพรมารีโหวต' คัด ส.ส.ไม่ทันเลือกตั้ง ด้าน 'สมเจตน์' แถ เปิดล็อกแก้ไว้แล้ว 15 มิ.ย. 2560 20:53 15 มิ.ย. 2560 21:02 ไทยรัฐ