วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พาณิชย์' แจงตัดสิทธิ ทีพีเค เอทานอล ผิดสัญญามัน ปี 36

พาณิชย์ แจงตัดสิทธิ์บริษัทที พี เค เอทานอล เหตุกรรมการ 2 รายผิดสัญญาโครงการมันปี 36/37

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรณีที่มีกระแสข่าวบริษัทที พี เค เอทานอล ทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรี ว่าได้เข้าประมูลข้าวสารในสต๊อกรัฐบาล เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมรอบแรกปริมาณ 1.03 ล้านตัน และเป็นผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด แต่ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติขายให้นั้น กรมการค้าฯ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ขอชี้แจงว่า จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของบริษัทที พี เค เอทานอล จำกัด พบว่า บริษัทขาดคุณสมบัติการเข้าร่วมประมูลข้าวรัฐบาล

ทั้งนี้ เนื่องจากกรรมการในนิติบุคคล 2 ราย เป็นจำเลยที่กระทำผิดสัญญาตามโครงการยกระดับราคาหัวมันสำปะหลังโดยผ่านกลไกการผลิตและการตลาดปี 36-37 ซึ่งศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้จำเลยทั้ง 2 ชำระเงิน พร้อมดอกเบี้ยคืนแก่กรมการค้าต่างประเทศ แต่จนบัดนี้ทั้ง 2 รายยังไม่ชำระหนี้เงินตามคำพิพากษา ทำให้บริษัท ถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้เสนอซื้อมาตั้งแต่ต้น

“ภายหลังจากที่ตรวจพบว่า บริษัท มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่เคยทำความเสียหายแก่ทางราชการ กรมได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะทำงานดำเนินการระบายข้าว และคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว พิจารณาตามขั้นตอน รวมทั้งได้เสนอให้ประธานนบข.ให้ความเห็นชอบ และกรมได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้บริษัท ทราบแล้ว ซึ่งบริษัทมีสิทธิจะชี้แจง หรือโต้แย้งได้ตามขั้นตอนของกฎหมาย” นางดวงพร กล่าว

พาณิชย์ แจงตัดสิทธิ์บริษัทที พี เค เอทานอล เหตุกรรมการ 2 รายผิดสัญญาโครงการมันปี 36/37 15 มิ.ย. 2560 20:04 ไทยรัฐ