บริการข่าวไทยรัฐ

จัดสร้างพระพุทธรูปทองคำ ปางถวายเนตร ประจำพระชนมวาร 'สมเด็จพระสังฆราช'

คณะศิษย์ สร้างพระพุทธรูปทองคำ หนัก 15 กก. ปางถวายเนตร ประจำพระชนมวาร "สมเด็จพระสังฆราช" เนื่องในมงคลสมัยพระชันษา 90 ปี 26 มิ.ย. 2560 ...

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ที่พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มีพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยพระชันษา 90 ปี 26 มิ.ย. 2560

โดยพิธีเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 12.30 น. บริเวณลานด้านหน้าพระอุโบสถพราหมณ์ ประกอบพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ จากนั้นเวลา 13.00 น. สมเด็จพระสังฆราช เสด็จลง ณ พระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์

จากนั้น สมเด็จพระสังฆราช เสด็จออกไปที่ลานหน้าพระอุโบสถ ทรงหย่อนแผ่นทองลงในเบ้า ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถา เจ้าพนักงานลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์ จากนั้นสมเด็จพระสังฆราชทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่เบ้าหล่อพระพุทธรูป พราหมณ์หลั่งน้ำเทพมนต์ ถวายใบมะตูม และเจิมที่เบ้า

เสร็จแล้วสมเด็จพระสังฆราช เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงประเคนเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ทรงกรวดน้ำ เสร็จพิธี

ทั้งนี้ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า พระพุทธรูปดังกล่าว คณะศิษย์ร่วมใจกันบริจาคเงินสร้างขึ้นด้วยทองคำน้ำหนัก 15 กิโลกรัม เป็นพระพุทธรูปปางถวายเนตร สูง 45 เซนติเมตร มีมูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จและประกอบพิธีพุทธาภิเษกในวันที่ 21 มิ.ย.นี้ เวลา 17.30 น. ที่พระอุโบสถวัดราชบพิธฯ

สำหรับพระพุทธรูปางถวายเนตร เป็นพระพุทธรูปประจำผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.