วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.แก้ปม 7 สมาชิกโดดร่ม ชงตัดข้อบังคับ ให้สมาชิกลงมติมากกว่า 1 ใน 3

สนช.แก้ข้อบังคับการประชุมใหม่ เอื้อสมาชิกขาดการลงมติในที่ประชุมได้มากกว่า 1 ใน 3 แก้ปม 7 สนช.ถูกถล่มขาดการประชุมอื้อซ่า "ครูหยุย" แก้เกี้ยวอ้างรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ได้เขียนบังคับไว้

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) วันที่ 16 มิ.ย.มีวาระการพิจารณาสำคัญ คือ การพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.....ของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. เป็นประธาน ซึ่งได้ยกร่างข้อบังคับการประชุม สนช.ใหม่ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี 2560 โดยมีทั้งหมด 225 ข้อ มาใช้แทนข้อบังคับการประชุม สนช. พ.ศ.2557 ที่ยกเลิกไป

ทั้งนี้ข้อบังคับการประชุม สนช.ฉบับใหม่ได้ตัดเนื้อหาสำคัญในหมวดการสิ้นสุดสมาชิกภาพ สนช.เรื่องการให้สมาชิกต้องมาแสดงตน เพื่อลงมติในการประชุมสภามากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนครั้งที่มีการลงมติทั้งหมดในรอบระยะเวลา 90 วัน ทิ้งไป ภายหลังเกิดปัญหากรณี 7 สนช.ขาดการแสดงตนเพื่อลงมติในการประชุมสภาเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการสอบสวนจริยธรรม และทำให้ สนช.ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเรื่องภาพลักษณ์การทำงานที่มีการขาดประชุมจำนวนมากผลจากการตัดเนื้อหาดังกล่าวทิ้งทำให้ สนช.ไม่มีข้อผูกมัดเรื่องการต้องสิ้นสภาพการเป็น สนช. หากไม่มาแสดงตนเพื่อลงมติให้ครบ 1ใน 3 ของจำนวนครั้งที่มีการลงมติในรอบ 90 วัน

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิก สนช.ในฐานะกรรมาธิการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.....กล่าวว่า ยอมรับว่า ในร่างข้อบังคับการประชุม สนช.ฉบับใหม่มีการตัดเนื้อหาที่ให้ สนช.ต้องมาแสดงตนเพื่อลงมติในที่ประชุมสภาให้ครบ 1 ใน 3 ในรอบระยะเวลา 90 วัน ทิ้งไป เนื่องจากรัฐธรรมนูญปี 2560 ไม่ได้มีการระบุเงื่อนไขดังกล่าวไว้ จึงไม่จำเป็นต้องนำมาใส่ไว้ในข้อบังคับการประชุม สนช.ฉบับใหม่ยืนยันว่า ไม่ได้ทำเพื่อช่วยเหลือ สนช.ให้ขาดประชุมได้ ภายหลังเกิดปัญหา 7 สนช. ถูกร้องเรียนเรื่องการขาดการประชุมเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามได้ขอให้ประธานกรรมาธิการคณะต่างๆ ช่วยกำชับต่อสมาชิกว่า แม้จะตัดเนื้อหาดังกล่าวทิ้งไปแต่ขอให้สมาชิก สนช. มาร่วมประชุม สนช. เพื่อลงมติเรื่องต่างๆ ในทุกครั้งให้ช่วยกันรักษามาตรฐานเดิมไว้ ซึ่งกรณีปัญหา 7 สนช.น่าจะช่วยกระตุ้นให้สมาชิก สนช.ระวังตัวมากขึ้นในการมาร่วมประชุม สนช.

สนช.แก้ข้อบังคับการประชุมใหม่ เอื้อสมาชิกขาดการลงมติในที่ประชุมได้มากกว่า 1 ใน 3 แก้ปม 7 สนช.ถูกถล่มขาดการประชุมอื้อซ่า "ครูหยุย" แก้เกี้ยวอ้างรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ได้เขียนบังคับไว้ 15 มิ.ย. 2560 17:09 ไทยรัฐ