วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.ถกดุเดือด! ก่อนเคาะทุนประเดิมตั้งพรรค 1 ล้านบาท

"สมเจตน์" ลั่นไม่ปฏิรูปพรรคปฏิวัติเสียของ ถกดุเดือดทุนตั้งพรรค 1.5 ล้าน ก่อนโหวต 109 ต่อ 95 เสียง ยืนตาม กมธ.เสียงข้างน้อย เคาะทุนประเดิมตั้งพรรค 1 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.60 ที่รัฐสภา ในการประชุม สนช.ที่มี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธาน เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง สนช.ที่คณะ กมธ.วิสามัญฯ พิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระ 2 และ 3 มี พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ในฐานะประธาน กมธ.วิสามัญฯ กล่าวชี้แจง ว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมี 142 มาตรา แก้ไขไป 60 มาตรา ตัดออก 1 มาตรา และเพิ่มใหม่ 4 มาตรา มีเจตนารมณ์ขจัดนายทุนครอบงำพรรคการเมือง ส่งเสริมให้พรรคการเมืองเข้มแข็ง ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของพรรค มีส่วนร่วมคัดสรรผู้สมัครทั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อ ตนยืนยันว่าพรรคการเมืองต้องถูกปฏิรูป ถ้าไม่เช่นนั้นการปฏิวัติเสียของแน่

จากนั้นที่ประชุมเปิดให้อภิปราย สมาชิกส่วนใหญ่ท้วงติงถึงความเหมาะสม ในประเด็นที่ กมธ.ได้แก้ไขสาระสำคัญมาตรา 9 เรื่องทุนประเดิมการตั้งพรรคการเมือง ที่เดิม กรธ.กำหนดไว้ว่า พรรคการเมืองต้องมีทุนประเดิม 1 ล้านบาท เก็บจากผู้ร่วมจัดตั้งพรรคต้องร่วมกันจ่ายคนละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท มาเป็นให้มีทุนประเดิมไม่น้อยกว่าจำนวนที่ กกต.เคยกำหนดเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ซึ่ง กกต.ระบุไว้ที่ 1.5 ล้านบาท โดยเก็บจากผู้ร่วมจัดตั้งพรรคร่วมกันจ่ายคนละไม่น้อยกว่า 1,000 แต่ไม่เกิน 50,000 บาท หลังจากถกเถียงอย่างดุเดือดระหว่าง กมธ.เสียงข้างมาก กมธ.เสียงข้างน้อย และสมาชิก สนช.บางส่วน ปรากฏว่า แต่ละฝ่ายยังอภิปรายเสียงแข็งยืนยันหลักการตัวเอง

โดย พล.อ.สมเจตน์ ย้ำว่า หวังให้ พ.ร.บ.นี้ใช้ไปถึง 20-30 ปี จึงแก้ให้มีที่มาการจ่ายเงินชัดเจน แต่ไม่ผูกมัดตายตัว ให้กำหนดจ่ายเงินทุนประเดิมแบบผันแปรตามภาวะเศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงค่าเงินแต่ละช่วงเวลา ซึ่ง กกต.เป็นผู้กำหนดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่การที่กรธ.ให้ผู้ร่วมจัดตั้งพรรคต้องร่วมลงขันจ่ายทุนประเดิมได้คนละไม่เกิน 300,000 บาทนั้น สุ่มเสี่ยงว่าผู้จ่ายเงินมากกว่า จะมีอำนาจสูงกว่าผู้จ่ายเงินน้อยในพรรค เป็นหลักการที่ใช้ไม่ได้ ผู้มีอำนาจเข้ามาครอบงำพรรค อย่างไรก็ตามสุดท้ายต้องใช้มติที่ประชุมโหวตตัดสินในมาตรานี้ ผลปรากฏว่าเสียงข้างมาก 109 ต่อ 95 เสียง มีมติให้ยืนตาม กมธ.เสียงข้างน้อย ให้การจัดตั้งพรรคการเมือง ต้องมีทุนประเดิม 1 ล้านบาท เก็บจากผู้ร่วมจัดตั้งพรรคต้องร่วมกันจ่ายคนละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

"สมเจตน์" ลั่นไม่ปฏิรูปพรรคปฏิวัติเสียของ ถกดุเดือดทุนตั้งพรรค 1.5 ล้าน ก่อนโหวต 109 ต่อ 95 เสียง ยืนตาม กมธ.เสียงข้างน้อย เคาะทุนประเดิมตั้งพรรค 1 ล้านบาท 15 มิ.ย. 2560 17:00 ไทยรัฐ