วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นพดล' แนะแก้ ก.ม.ให้รางวัลผู้แจ้ง หากพบเด็กถูกทำร้าย

"นพดล" แนะ รบ.ผู้เกี่ยวข้องแก้ ก.ม.คุ้มครองเด็ก กำหนดหน้าที่แจ้งการทารุณกรรมเด็ก ให้รางวัลพลเมืองดีผู้แจ้ง พร้อมกำหนดบทลงโทษ ผู้พบเห็นเด็กต้องการความช่วยเหลือ แต่ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ ...

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 60 นายนพดล ปัทมะ อดีต รมว.ต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีเด็กอายุ 12 ขวบ ที่ถูกแม่ทำร้ายต่อเนื่องจนเสียชีวิตแล้วนำศพถ่วงน้ำ ว่า ขอเรียกร้องรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางแก้ไข ไม่ให้มีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอีก อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก วิธีหนึ่งคือ การแก้ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กปี 2546 ที่ยังมีช่องโหว่ใน 4 ประเด็น เพื่อช่วยรักษาชีวิตเด็กไม่ให้ถูกทำร้าย คือ แก้ไขมาตรา 29 เพิ่มหน้าที่ให้ผู้ใดที่พบเห็นเด็กที่อยู่ในสภาพต้องได้รับการดูแล ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง ควรเพิ่มสภาพบังคับของมาตรา 29 โดยอาจกำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีผู้พบเห็นเด็กที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ และตัวเองสามารถแจ้งได้โดยไม่มีภยันตรายต่อตัวเอง แต่ไม่แจ้ง ให้รางวัลแก่พลเมืองดีผู้แจ้งการทารุณกรรมต่อเด็กให้เจ้าหน้าที่รับทราบเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ และมีมาตรการคุ้มครองพลเมืองดีที่แจ้งถึงการกระทำต่อเด็ก เพื่อไม่ให้พลเมืองดีเดือดร้อน

หวังว่ารัฐบาล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะพิจารณาหาทางคุ้มครองเด็กที่อาจโชคร้ายอยู่ในเงื้อมมือของผู้ปกครอง หรือถูกกระทำทารุณกรรม ระหว่างนี้ควรใช้มาตรการในการบริหารสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสำรวจในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ว่า มีกรณีเด็กอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการถูกทารุณกรรมหรือไม่ 

"นพดล" แนะ รบ.ผู้เกี่ยวข้องแก้ ก.ม.คุ้มครองเด็ก กำหนดหน้าที่แจ้งการทารุณกรรมเด็ก ให้รางวัลพลเมืองดีผู้แจ้ง พร้อมกำหนดบทลงโทษ ผู้พบเห็นเด็กต้องการความช่วยเหลือ แต่ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ 15 มิ.ย. 2560 16:42 15 มิ.ย. 2560 17:04 ไทยรัฐ