บริการข่าวไทยรัฐ

'สมเด็จพระสังฆราช' ทรงเททองหล่อ พระพุทธรูป ประจำพระชนมวาร พระชันษา90ปี

"สมเด็จพระสังฆราช" เสด็จเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ประจำพระชนมวารและพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ "อริยวงศ์" เนื่องในมงคลสมัย พระชันษา 90 ปี

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.60 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ประจำพระชนมวาร สมเด็จพระสังฆราช และพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ "อริยวงศ์" เนื่องในมงคลสมัย พระชันษา 90 ปี ซึ่ง สมเด็จพระสังฆราชประทานแผ่นทอง ที่ทรงจารึกอักขระ และทรงอธิษฐานจิตแล้ว เป็นชนวนหล่อ พร้อมทั้งทรงเททองหล่อนำฤกษ์ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

จากนั้น มีพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร และพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ "อริยวงศ์" โดยพระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญคาถา

อย่างไรก็ตามในช่วงเช้าได้มีพิธีบวงสรวง ก่อนประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป โดยมี พระครูรามเทพมุนี และท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ มาเป็นประธาน ซึ่งมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และประชาชนร่วมงานจำนวนมากร่วมพิธีด้วย

สำหรับพระกริ่งน้ำทองคำ น้ำหนัก 47 กรัมเศษ และ พระชัยวัฒน์ น้ำหนัก 17.5 กรัม สร้างตามจำนวนสั่งจอง มอบแก่ผู้บริจาคชุดละ 150,000 บาท พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ เนื้อเงิน สร้าง 1,000 ชุด มอบแก่ผู้บริจาคชุดละ 20,000 บาท และ พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ เนื้อนวโลหะ สร้างจำนวน 2,560 ชุด มอบแก่ผู้บริจาคชุดละ 10,000 บาท