บริการข่าวไทยรัฐ

เร่งสร้างถนนรอง จากหาดใหญ่ สู่ปาดังเบซาร์-ด่านสะเดา รับเศรษฐกิจขยายตัว

ทางหลวงชนบท เร่งสร้างถนนโครงข่ายสายรอง ระหว่างอำเภอหาดใหญ่ สู่ด่านชายแดนปาดังเบซาร์และด่านสะเดา สนับสนุนการค้าชายแดน ไทย-มาเลเซีย หวังรองรับการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4 ซึ่งมีการจราจรหนาแน่น ...

วันที่ 15 มิ.ย. นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เผยว่า เนื่องจากการเดินทางและการขนส่งระหว่างอำเภอหาดใหญ่ สู่ด่านชายแดนปาดังเบซาร์และด่านสะเดา ปัจจุบันใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนกาญจนวนิชย์) เป็นเส้นทางหลัก ซึ่งมีสภาพการจราจรที่หนาแน่นและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวด้านเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ทางหลวงชนบท จึงได้พัฒนาโครงข่ายสายรอง โดยดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทแล้วเสร็จ คือ สาย สข.4040 ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ สาย สข.4034 ถึงแยกทางหลวงหมายเลข 4145 ระยะทางรวม 26.479 กิโลเมตร ปัจจุบันทางหลวงชนบท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สข.1027 ซึ่งก่อสร้างเป็นถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ระยะทางรวม 12.721 กิโลเมตร

ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 65 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างผิวจราจร คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2561 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 110 ล้านบาท เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จตลอดสายทาง นอกจากจะช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลัก รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคตแล้ว ยังสนับสนุนเขตเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย ส่งเสริมการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง การขนส่งให้สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น.