วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไม่ต้องรอนาน! แบงก์ประกาศคืนเงินลูกค้าบัตรเดบิตภายใน 1 วัน

สมาคมธนาคารไทย ประกาศหากเครื่องรูดบัตร หรือระบบเครือข่ายของธนาคารขัดข้อง ต้องคืนเงินลูกค้าบัตรเดบิตภายใน 1 วัน เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้บัตรเดบิตในการชำระค่าสินค้าและบริการ เริ่ม 16 มิ.ย. 60

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า จากที่สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-Payment ไปสู่การปฏิบัติ โดยในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการโครงการที่ 1 ระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ไปแล้ว

สำหรับ โครงการ 2 คือการขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเดบิต ได้กว้างขวางขึ้น โดยมีต้นทุนการชำระเงินด้วยบัตรลดลง เช่น ภาระของร้านค้าที่รับบัตร และเพิ่มการกระจายอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แพร่หลายมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจนั้น เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนใช้บัตรเดบิตในการชำระค่าสินค้าและบริการมากขึ้น

ทั้งนี้ สมาคมธนาคารไทย ธนาคารสมาชิก ธนาคารของรัฐ และสาขาธนาคารต่างประเทศ จึงได้ร่วมกันกำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการตรวจสอบรายการใช้บัตรเดบิตและการคืนเงินให้ผู้ถือบัตร ในกรณีที่เครื่องรูดบัตรที่ร้านค้า หรือระบบเครือข่ายของธนาคารขัดข้อง โดยธนาคารจะคืนเงินให้ลูกค้าภายในวันที่ทำรายการ หรืออย่างช้าภายในวันทำการถัดไปแล้วแต่กรณี

อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะประกาศบนเว็บไซต์อย่างพร้อมเพรียงกันในวันที่ 16 มิ.ย.60 โดยสมาคมเชื่อมั่นว่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตที่มีความสะดวก ปลอดภัย และมั่นใจ จะส่งผลให้ประชาชนเปลี่ยนรูปแบบการใช้จ่ายด้วยเงินสดไปสู่บัตรอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลาย และครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น

สมาคมธนาคารไทย ประกาศหากเครื่องรูดบัตร หรือระบบเครือข่ายของธนาคารขัดข้อง ต้องคืนเงินลูกค้าบัตรเดบิตภายใน 1 วัน เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้บัตรเดบิตในการชำระค่าสินค้าและบริการ เริ่ม 16 มิ.ย. 60 15 มิ.ย. 2560 16:09 15 มิ.ย. 2560 16:35 ไทยรัฐ