วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รุมค้านเปลี่ยนผังเมืองระยอง จากที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหนัก

ชาวบ้านรุมค้านเปลี่ยนผังเมือง จากพื้นที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหนัก การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก หวั่นผลกระทบระยะยาว ก่อนประกาศใช้พื้นที่ ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย...

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 15 มิ.ย.นายจำนงค์ จ้อยทองมุก ประธานชุมชนมาบชะลูด-ชากกลาง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง พร้อมด้วยชาวบ้านภายในชุมชนจำนวนหนึ่งได้เดินทางมายัง สนง.เทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการเปลี่ยนแปลงผังเมืองในพื้นที่รอบหมู่บ้านเนื้อที่ประมาณ 1,400 ไร่ จากเดิมเป็นพื้นที่สีเหลืองที่เวนคืนไปจากชาวบ้านเมื่อปี พ.ศ.2529 ในราคาไร่ละ 1 หมื่นบาท โดย การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยแจ้งว่าจะมีการจัดสร้างเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและเมืองใหม่ที่จะนำความเจริญมาสู่พื้นที่ ชาวบ้านจึงยอมเวนคืนไปในราคาที่ต่ำมาก

นายจำนงค์ กล่าวว่า ทางชาวบ้านในชุมชนต่างก็ไม่เห็นด้วยกับทางผังเมือง จ.ระยอง ที่จะประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีม่วง หรือพื้นที่ก่อสร้างอุตสาหกรรมหนักได้ เพราะที่ผ่านมาชาวบ้านก็รับไม่ไหวแล้วกับมลพิษจากอุตสาหกรรมที่อยู่รายรอบ ถ้าพื้นที่กว่าพันไร่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมหนักรับรองต้องได้รับผลกระทบอย่างหนักแน่นอน การมายื่นหนังสือก็เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนเรื่องดังกล่าวเสียใหม่ เพื่อให้นึกถึงผลกระทบกับวัด โรงเรียน ชาวบ้านในชุมชน กว่า 300 หลังคาเรือน จะได้รับผลกระทบในอนาคต จึงต้องการให้มีทบทวนเรื่องเสียใหม่

นายบุญช่วย ชาวนาลุ่ม อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 6 ถ.ชากกลางมิตรประชา ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง เป็นประชาชนที่มีบ้านติดอยู่ในเขตผังเมืองที่จะประกาศใหม่ กล่าวว่า ขอให้ภาครัฐรับฟังเสียงประชาชนด้วย เพราะพวกตนไม่มีที่จะย้ายถิ่นฐานไปไหนแล้ว การพัฒนาต่างๆ ที่ภาครัฐสนับสนุน ชาวบ้านทุกคนเห็นดีเห็นงาม แต่ต้องไม่กระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้าน

นายนิรุตต์ ดวงประเสร็จ ส.ท.มาบตาพุด เขต 3 ได้กล่าวว่า ปัจจุบันมีชาวบ้านมาร่วมลงชื่อแล้วกว่า 80 คนในการคัดค้านก่อนประกาศใช้ผังเมือง วันนี้ มาช่วยรวบรวม และรับฟังปัญหาของชาวบ้าน เพื่อนำเสนอต่อเทศบาลเมืองมาบตาพุด ประสานไปทางจังหวัดระยองต่อไป

ขณะที่ นางสมใจ ธรรมยิ่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลมาบตาพุด ได้มารับหนังสือคัดค้านจากชาวบ้าน พร้อมทั้งเตรียมเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อให้ได้รับทราบเรื่องดังกล่าว

ด้านนายเจริญ ปาศร นายช่างโยธาชำนาญงาน เทศบาลเมืองมาบตาพุด กล่าวว่า จากการที่มีการติดประกาศตั้งเดือนมี.ค.60 จนถึง 19 มิ.ย.60 เพื่อรับฟังความคิดเห็นในเรื่องนี้ ซึ่งการเปลี่ยนผังเมืองให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหนักก็เพื่อรองรับเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ทางรัฐบาลกำหนดขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็จะมีการนำเรื่องดังกล่าวหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผังเมือง จ.ระยอง ทบ.มาบตาพุด และทางจังหวัดระยอง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมกับหนังสือคัดค้านของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคนในชุมชน ที่กำหนดให้ยื่นก่อนวันที่ 19 มิ.ย. เพื่อเสนอจังหวัดระยองพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป.

ชาวบ้านรุมค้านเปลี่ยนผังเมือง จากพื้นที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหนัก การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก หวั่นผลกระทบระยะยาว ก่อนประกาศใช้พื้นที่ ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย... 15 มิ.ย. 2560 15:33 15 มิ.ย. 2560 16:03 ไทยรัฐ