วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผยชื่อ 7 เทพ Top แอดมิชชั่น 60 นร.เบญจมราชูทิศนครศรีฯ ที่ 1

นายกสมาคม ทปอ.เผยรายชื่อ 7 นักเรียนเก่งสอบได้คะแนนแอดมิชชั่นปี 2560 สูงสุด โดยอันดับ 1 มาจาก ร.ร.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช โค่น ร.ร. ดังเมืองกรุง...

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. ในฐานะนายกสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือ ทปอ.เปิดเผยในระหว่างแถลงข่าวการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง 
หรือ แอดมิชชั่นกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 ว่า แอดมิชชั่นปีนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด เป็นอันดับ 1 ของแต่ละคณะ/สาขาวิชา มีดังนี้ อันดับที่ 1 นายครองพิภพ วิรัตินันท์ สอบได้คะแนน 89.03 ได้คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบจาก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช

อันดับที่ 2 นายธรรมสรณ์ เอี่ยมธนาภรณ์ สอบได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 88.07 ได้คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จบจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.

อันดับที่ 3 นายจิรายุส ทองประสม สอบได้คะแนนร้อยละ 87.86 ได้คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จบจากโรงเรียนสตรีวิทยา 2 กทม.

อันดับที่ 4.นายธีรภัทร อรุณรัตน์ สอบได้คะแนนร้อยละ 86.75 ได้คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ จบจาก โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา

อันดับที่ 5 น.ส.ณนิฐตา ธานินทร์ปฐมรรัฐ สอบได้คะแนนร้อยละ 86.51 ได้คณะจิตวิทยา จุฬาฯ จบจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กทม.

อันดับที่ 6 น.ส.สุชัญญา ยิ้มอยู่ สอบได้คะแนนร้อยละ 84.38 ได้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จบจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กทม.

อันดับที่ 7 นายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ สอบได้คะแนนร้อยละ 82.03 ได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จบจาก โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน

"เป็นเรื่องน่าดีใจที่ในปีนี้ เด็กที่สอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละคณะ เป็นนักเรียนที่จบจาก ร.ร.ในต่างจังหวัด แสดงให้เห็นว่า เด็กต่างจังหวัดก็เป็นเด็กเก่ง มีคุณภาพ ทั้งคณะที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ก็เป็นคณะและมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด ก็แสดงให้เห็นเช่นกันว่ามหาวิทยาลัยต่างจังหวัดมีคุณภาพเช่นกัน" ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

-เปิด 5 อันดับอัตราแข่งขันสูงลิ่วผลแอดมิชชั่นปี60 ฮือฮาอยู่ที่ ม.ทักษิณ

นายกสมาคม ทปอ.เผยรายชื่อ 7 นักเรียนเก่งสอบได้คะแนนแอดมิชชั่นปี 2560 สูงสุด โดยอันดับ 1 มาจาก ร.ร.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช โค่น ร.ร. ดังเมืองกรุง... 15 มิ.ย. 2560 12:59 15 มิ.ย. 2560 13:21 ไทยรัฐ