บริการข่าวไทยรัฐ

“หิมาลายันมัลเบอรี่” หวานหอมผลขายราคาดี

โดย นายเกษตรไม้ชนิดนี้
มีถิ่นกำเนิดในประเทศแถบรอบๆ เชิงเขาหิมาลัย มีด้วยกัน 2 พันธุ์ คือ ชนิดผลสุกเป็นสีแดงอมม่วงเกือบดำ รสชาติหวานปนเปรี้ยวเล็กน้อย นิยมรับประทานเป็นผลไม้สดกับนำผลสุกไปแปรรูปหลายอย่าง กับชนิดที่ผลสุกเป็นสีเขียวอ่อนเกือบขาว ชนิดนี้มีรสชาติหวานจัดและมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นน้ำผึ้งอร่อยมาก ในต่างประเทศนิยมปลูกเก็บผลสุกกินเป็นผลไม้สด และเก็บผลสุกขายอย่างแพร่หลายทั้ง 2 ชนิดพันธุ์ ในประเทศไทยมีผู้นำเข้ามาปลูกนานหลายปีแล้ว สามารถเติบโตมีดอกและติดผลดกได้ดีไม่แพ้ถิ่นกำเนิดเดิมทุกอย่าง ซึ่ง “หิมาลายันมัลเบอรี่” ทั้ง 2 ชนิด เป็นคนละต้นกับหม่อนที่ใช้ใบเลี้ยงตัวไหมของไทย เพราะไม่ได้ใช้ใบเลี้ยงตัวไหม ปลูกเก็บผลสุกกินเท่านั้น ปัจจุบัน “หิมาลายันมัลเบอรี่” นิยมปลูกกินและเก็บขายแพร่หลาย

หิมาลายันมัลเบอรี่ หรือ MORUS MACROURA อยู่ในวงศ์ MORACEAE เป็นไม้พุ่ม สูง 1.5-2.5 เมตร แตกกิ่งก้านโปร่ง ลำต้นและใบคล้ายกับหม่อนใช้ใบเลี้ยงตัวไหมของไทยมาก แต่ขนาดของใบจะมีขนาดใหญ่กว่ามากอย่างชัดเจน ซึ่งใบของ “หิมาลายันมัลเบอรี่” ชนิดผลสุกเป็นสีแดงอมม่วงเกือบดำจะเป็นรูปรีกว้างไม่มีแฉกลึก ส่วนใบของ “หิมาลายันมัลเบอรี่” ที่ผลสุกเป็นสีเขียวอ่อนเกือบขาวใบจะเป็นแฉกลึกอย่างชัดเจน ดอก ออกตามลำต้นเหนือตาใบ เป็นช่อกระจุก สีเหลืองอ่อน “ผล” เป็นช่อยาวคล้ายช่อผลหม่อนใช้ใบเลี้ยงตัวไหมของไทยมาก แต่ขนาดของผลจะยาวกว่ามาก ติดผลเป็นพวง 3–5 ผล ผลยาวประมาณ 3 นิ้วฟุต เวลาติดผลดกเต็มต้นจะดูสวยงามทั้ง 2 ชนิด ผลสุกรับประทานอร่อยมากตามที่กล่าวข้างต้น มีดอกและติดผลดกเกือบทั้งปี ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง และเสียบยอด ปลูกได้ในดินทั่วไป เหมาะจะปลูกเก็บผลสุกกินในครัวเรือนหรือเก็บผลสุกแพ็กขายได้ราคาดีมีตลาดผลไม้ต้องการสูง

ใครต้องการต้นพันธุ์แท้ทั้ง 2 ชนิด ติดต่อ “คุณวิเชียร บุญเกิด” 161/2 หมู่ 1 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร.08–5244–1699 ราคาสอบถามกันเองครับ.

“นายเกษตร”