วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปภ.เร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย จ.ลพบุรี เตือนทุกภาครับมือฝนระยะนี้

ปภ.เร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย จ.ลพบุรี เตือนทุกภาคเตรียมรับมือฝนฟ้าคะนอง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัย 30 จังหวัด รวม 115 อำเภอ 534 ตำบล 3,400 หมู่บ้าน ผู้เสียชีวิต 5 ราย ปัจจุบันยังมีน้ำหลากพื้นที่จังหวัดลพบุรี เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนแล้ว พร้อมประสานทุกจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมรับมือฝนฟ้าคะนองในระยะนี้..          

วันที่ 15 มิ.ย. 60 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ โดยตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.-15 มิ.ย. 60 มีพื้นที่เกิดสถานการณ์อุทกภัย 30 จังหวัด ได้แก่ พะเยา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร อุดรธานี สุโขทัย นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี เชียงใหม่ เลย ลำปาง สุราษฎร์ธานี ลำพูน ระนอง ชลบุรี ขอนแก่น นครสวรรค์ พิจิตร ร้อยเอ็ด สระบุรี เพชรบูรณ์ ตาก อุบลราชธานี นครราชสีมา บุรีรัมย์ นครปฐม จันทบุรี สระแก้ว พังงา และลพบุรี รวม 115 อำเภอ 534 ตำบล 3,400 หมู่บ้าน ผู้เสียชีวิต 5 ราย

ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดลพบุรี โดยน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอสระโบสถ์ รวม 3 หมู่บ้าน ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนแล้ว โดยมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 20 จังหวัด ได้แก่ พะเยา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร อุดรธานี สุโขทัย นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี เชียงใหม่ เลย ลำปาง สุราษฎร์ธานี ลำพูน ระนอง ชลบุรี ขอนแก่น นครสวรรค์ พิจิตร ร้อยเอ็ด และสระบุรี รวม 94 อำเภอ 487 ตำบล 3,277 หมู่บ้าน 45 ชุมชน

ทั้งนี้ ปภ.ได้บูรณาการทุกภาคส่วนดูแลด้านการดำรงชีพของผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการจัดการอาหารและน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอ การดูแลสุขภาพอนามัยและรักษาพยาบาล รวมถึงการแจกจ่ายถุงยังชีพให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน อีกทั้งจัดรถบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง การซ่อมแซมถนนและสิ่งสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำ ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ โดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนฟ้าคะนองมากกว่าภาคอื่นๆ  

ทั้งนี้ ปภ.จึงได้ประสานจังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด อีกทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และชุดเคลื่อนที่เร็วให้พร้อมปฏิบัติการ เผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัย 30 จังหวัด รวม 115 อำเภอ 534 ตำบล 3,400 หมู่บ้าน ผู้เสียชีวิต 5 ราย ปัจจุบันยังมีน้ำหลากพื้นที่จังหวัดลพบุรี เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนแล้ว พร้อมประสานทุกจังหวัด 15 มิ.ย. 2560 12:09 ไทยรัฐ