วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เพศศึกษา

www.teenpath.net คือ เว็บไซต์ของมูลนิธิแพธทูเฮลท์ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ โดยร่วมมือกับหลากหลายภาคีในทุกภาคส่วน ในการพัฒนาความรู้ เสริมสร้างศักยภาพและความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีและวิชาการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มต่างๆ

หน้าแรก ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก้าวย่างอย่างเข้าใจ สอนเรื่องเพศศึกษา เครือข่ายเพศศึกษา แสดงรายละเอียดฐานข้อมูลโครงการ สาระสารพัน นำเสนอเนื้อหาความรู้ คู่มือวัยทีน นำเสนอเรื่องเพศอย่างรอบด้าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง และในหน้าหลักยังมี ห้องเรียนพ่อแม่ออนไลน์ มุมมองเยาว์ คลังข้อมูลวิชาการ แวดวงการศึกษา ฯลฯ...

15 มิ.ย. 2560 12:08 15 มิ.ย. 2560 12:09 ไทยรัฐ