วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

During/ for

...✘..I am at work for the day, so it’s better to ring me at night. ประโยคนี้ผู้พูดต้องการจะสื่อว่า ผมทำงาน ในระหว่างกลางวัน ดังนั้น โทร.หาผมในตอนกลางคืนดีกว่าครับ

ผู้อ่านท่านครับ ระหว่างกลางวัน เป็น a period of time จึงต้องใช้ during จะถูกต้องมากกว่าครับ...✔...I am at work during the day, so it’s better to ring me at night.

กรุณาอย่าใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างการบรรยายของท่านอธิการบดีนะครับ...✔...Please don’t use your mobile during the rector’s speech. เพราะเป็น ระหว่างการบรรยาย จึงใช้ during

แต่ถ้าต้องการสื่อถึง how long something happens or continues สิ่งนั้นเกิดนานเท่าใด หรือ เกิดต่อเนื่องไปนานเท่าใด อย่างนี้ต้องใช้ for ครับ เช่น for 3 days เป็นระยะเวลา 3 วัน หรือ for six hours เป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง

I’ve been in Germany for five months now. ฉันอยู่ในเยอรมนีมานาน 5 เดือนแล้วนะคะ

ผอ.ใหญ่โทร.ไปถามผู้จัดการแผนกคนกัมพูชาว่า ที่ผมสั่งให้มาหาผมน่ะ คุณไม่ได้มาดอกหรือ ผู้จัดการกัมพูชาตอบว่า ผมไปครับ แต่เลขานุการบอกว่าท่านติดประชุม...✘..I waited during two hours and the left. ผมคอยอยู่เป็นเวลา 2 ชั่วโมงและก็ออกมาครับ

ผอ.ใหญ่ได้ฟังดังนั้น จึงสอนไวยากรณ์ผู้จัดการกัมพูชาซะพักใหญ่ แล้วก็ขอให้แกพูดให้ฟังใหม่ ผู้จัดการกัมพูชาพูดว่า...✔...I waited for two hours and then left.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

15 มิ.ย. 2560 11:55 ไทยรัฐ