วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรรมการหมดอายุ (2)

โดย ซี.12

นอกจาก 2 หน่วยงานที่ว่างเว้นการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมของตัวเองแทนชุดที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปแล้วกว่า 5 ปี คือ สำนักงาน ก.พ.ร.กับกระทรวงการต่างประเทศแล้ว

ยังมีอีก 3 ส่วนราชการคือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มี นายเอกศักดิ์ คงตระกูล เป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรม และกรรมการฝ่ายข้าราชการประจำระดับบริหารคือ นายพรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เกษียณไป 7 ปีแล้ว กับ นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เกษียณไป 3 ปีแล้ว

ของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มี นายสนอง จันทนินทร เป็นประธาน และกรรมการฝ่ายข้าราชการประจำระดับบริหารคือ นางชื่นสุข เมธากุลวัฒน์ กับ ร้อยตรีไพโรจน์ คนึงทรัพย์

อีกหน่วยงานหนึ่งคือ กรมประมง ที่มี นายจรัลธาดา กรรณสูต เป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรม และกรรมการฝ่ายข้าราชการประจำระดับบริหารคือ นางสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ อธิบดีกรมประมงที่เกษียณไป 6 ปีแล้ว กับ นายสุรจิตต์ อินทรชิต

ส่วนตัวประธานคือ นายจรัลธาดา กรรณสูตนั้นปัจจุบันท่านเป็นองคมนตรี

สำหรับในระดับจังหวัดนั้นที่ว่างเว้นคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดมายาวนานที่สุดคือ จังหวัดนครราชสีมา ตอนแต่งตั้งเมื่อปี 2553 มี นายโยธิน เมธชนัน เป็นประธาน ส่วนกรรมการฝ่ายข้าราชการประจำระดับบริหารคือ นายประหยัด เจริญศรี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการประเภทนี้เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 ตอนอยู่ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา แล้ว 7 วันให้หลังคือวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ก็พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการนี้ไปด้วยและอีกคนก็คือ นายรัชกฤช สถิรานนท์ เป็นกรรมการตอนเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมาแล้วไม่ทันถึง 2 ปีก็ย้ายไปจังหวัดอื่น

ที่นครราชสีมานี้ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 สมัยที่ นายประจักษ์ สุวรรณภักดี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด จากนั้นผ่านการมีผู้ว่ามา 4 คน จนถึง นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯปัจจุบันเป็นคนที่ 5 หวังว่าเมื่อทราบเรื่องนี้แล้วคงรีบจัดแจงทำเรื่องแต่งตั้งให้ครบถ้วนสมบูรณ์เสียใหม่ที่จริงเรื่องทำนองนี้จะกล่าวหาว่าผู้บริหารระดับสูงในกรมหรือจังหวัดละเลยเสียทีเดียวก็คงไม่ได้ ความรับผิดชอบควรอยู่ที่ กองการเจ้าหน้าที่ หรือ สำนักงานจังหวัด ควรจะรายงานนายที่ย้ายมาใหม่ อย่าถือว่าธุระไม่ใช่

หน่วยงานอื่นๆก็เช่นกันลองสำรวจตรวจสอบเรื่องนี้ดูว่า คณะกรรมการจริยธรรมในกรมหรือจังหวัดของตัวเองครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือยังเพราะมีข้อมูลว่าว่างอยู่หลายกรมหลายจังหวัดทีเดียว อาจจะ 1 ปี 2 ปี หรือ 3 ปี ว่างๆจะค้นหามาช่วยเตือนความจำว่าเป็นกรมไหน จังหวัดไหนบ้างดีไหม

ที่จริงการดำเนินการในเรื่องนี้เมื่อใกล้ครบวาระก็สามารถดำเนินการสรรหาและเสนอแต่งตั้งชุดใหม่ต่อเนื่องกันไปไม่ให้ขาดตอนก็ได้

เรื่องราวของการเสริมสร้างจริยธรรมในวงราชการนั้นเป็นเรื่องสำคัญแต่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยได้รับความสนใจจากผู้เกี่ยวข้องสักเท่าไหร่.

“ซี.12”

15 มิ.ย. 2560 11:46 ไทยรัฐ