บริการข่าวไทยรัฐ

ปลัดท่องเที่ยวรุกเหนือ ขานรับนโยบายรัฐบาล

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

สายวันที่ 14 มิ.ย. ที่ห้างเซ็นทรัล จ.เชียงราย นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่า โครงการอำนวยความสะดวกและดูแล ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว “Amazing Thai Host” เป็นนโยบายของรัฐบาล สืบเนื่องมาจากแผนยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” โดยเมื่อ “ประชาชน” และ “รัฐ” ทำงานร่วมกันแล้วจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งและความมั่นคงของประเทศในด้านต่างๆ โครงการนี้ยังมีความสำคัญในด้านการจ้างงานผู้สูงอายุในท้องถิ่น ที่มีความสามารถ และต้องการรายได้ หลังเกษียณอายุ ร่วมเป็นอาสาสมัครอำนวยความสะดวก และดูแลนักท่องเที่ยว ประจำแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งเป็นโมเดลในประเทศที่มีการพัฒนาด้านการจัดการท่องเที่ยวกว่า 20 ประเทศทั่วโลก นำมาใช้จนประสบความสำเร็จ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ แคนาดา ฯลฯ

ในวันเดียวกัน นายพงษ์ภาณุได้ลงพื้นที่ตรวจตลาดไนท์บาซาร์ จ.เชียงราย พร้อมกล่าวอีกว่า ตลาดไนท์บาซาร์เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ได้รวมศิลปวัฒนธรรมทางภาคเหนือของไทย รวมถึงวิถีชีวิตของชาวเขา ชาวพื้นเมือง และผสมผสานความเป็นสมัยใหม่รวมอยู่ด้วย ในปี 2559 ที่ผ่านมาเฉพาะที่ตลาดไนท์บาซาร์สามารถสร้างรายได้ถึง 2 หมื่นกว่าล้านบาท โดยแบ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยกว่า 2 ล้านคน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า 5 แสนคน เฉลี่ยรายได้ไม่ต่ำกว่า 300 บาท/คน มีทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแบบแพ็กเกจทัวร์ หรือแบบส่วนตัว และมีระยะเวลาในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย 3 วันขึ้นไป.