วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พลิกฟื้นชีวิต “เอสเอ็มอี”

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดงานสัมนาเชิงปฏิบัติการ “คลินิกเอสเอ็มอีสัญจรตามแนวทางประชารัฐ” ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จากจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง เข้าร่วมงาน 800 คน ว่า ขณะนี้พื้นที่ภาคตะวันออก มีเอสเอ็มอียื่นขอสินเชื่อต่างๆ รวม 253 ราย วงเงิน 1,260 ล้านบาท จากเป้าหมายที่ต้องการปล่อยสินเชื่อ 293 ราย วงเงิน 879 ล้านบาท และได้รับการอนุมัติแล้ว 42 ราย วงเงิน 128 ล้านบาท ซึ่งภาครัฐ มีโครงการปล่อยสินเชื่อต่างๆ อาทิ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี 20,000 ล้านบาท โครงการสินเชื่อเอสเอ็มอี ทรานฟอร์เมชั่น โลน 15,000 ล้านบาท โครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม 1,000 ล้านบาท โครงการฟื้นฟูเอสเอ็มอี 2,000 ล้านบาท โครงการสินเชื่อประชารัฐเพื่อไมโครเอสเอ็มอี 200,000 บาทต่อราย 

“ปัจจุบันเอสเอ็มอีที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายภาคตะวันออกที่รอเข้าร่วมโครงการ มีอาทิ จังหวัดชลบุรีมีจำนวน 85,822 ราย ระยองมีจำนวน 34,143 ราย สมุทรปราการจำนวน 5,972 ราย ฉะเชิงเทรามีจำนวน 1,400 ราย โดยอุตสาหกรรมหลักๆ ได้แก่ กลุ่มยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เคมีภัณฑ์ ขณะเดียวกัน ผลการดำเนินงานของ ณ วันที่ 14 มิ.ย.ท่ีผ่านมา มีคำขอสินเชื่อท้ังประเทศรวม 6,663 ราย อนุมัติไปแล้ว 2,251 ราย วงเงิน 4,257 ล้านบาท”.

ขณะนี้พื้นที่ภาคตะวันออก มีเอสเอ็มอียื่นขอสินเชื่อต่างๆ รวม 253 ราย วงเงิน 1,260 ล้านบาท จากเป้าหมายที่ต้องการปล่อยสินเชื่อ 293 ราย วงเงิน 879 ล้านบาท และได้รับการอนุมัติแล้ว 42 ราย วงเงิน 128 ล้านบาท ซึ่งภาครัฐ 15 มิ.ย. 2560 05:55 ไทยรัฐ