วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์ปลื้มสินค้าไอจีขายทะลัก ท่ัวโลกแห่เปิบผลผลิตจากชุมชน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยถึงการผลักดันให้ผู้ประกอบการสินค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) 16 ราย 14 สินค้า เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร (ไทยเฟกซ์) เมื่อวันที่ 31 พ.ค.-4 มิ.ย. ว่าเกิดการเจรจาธุรกิจ มียอดสั่งซื้อ 27 ล้านบาท และยอดเจรจาเพิ่มเติมหลังการจัดงานอีก 111 ล้านบาท สินค้าที่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อหลายประเทศ อาทิ จีน รัสเซีย อินเดีย ไนจีเรีย มาเลเซีย สหภาพยุโรป สหรัฐฯ เกาหลีใต้ เวียดนาม ฮ่องกง ฯลฯ เช่น ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง จากจังหวัดศรีสะเกษ มียอดสั่งซื้อ 50 ล้านบาท

ทั้งนี้ ยังมีสินค้าข้าวเจ๊กเชยสาวไห้ ของบริษัท ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ จำกัด จากจังหวัดสระบุรี มียอดสั่งซื้อ 48 ล้านบาท โดยเฉพาะข้าวนึ่งจากข้าวเจ๊กเชยสาวไห้ ที่นำข้าวเปลือกมานึ่งแล้วอบแห้ง แล้วนำไปปอกเปลือกเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่กักเก็บคุณค่าทางอาหารไว้ในเมล็ดข้าว ส้มโอนครชัยศรี จากจังหวัดนครปฐม มียอดสั่งซื้อ 11 ล้านบาท รวมทั้งมีน้ำหมากเม่าสกลนคร และลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน ก็ได้รับความสนใจ ถือเป็นอนาคตอันสดใสของผู้ประกอบการในการทำตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนของสินค้า 14 รายการที่เข้าร่วมงานดังกล่าว อาทิ สับปะรดภูแล กาแฟดอยตุง มะขามหวานเพชรบูรณ์ ชาเชียงราย ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ขาวแต๋นลำปาง ฯลฯ กรมก็จะสนับสนุนให้ผู้ผลิตสามารถเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้เพิ่มขึ้นในอนาคต.

เกิดการเจรจาธุรกิจ มียอดสั่งซื้อ 27 ล้านบาท และยอดเจรจาเพิ่มเติมหลังการจัดงานอีก 111 ล้านบาท สินค้าที่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อหลายประเทศ อาทิ จีน รัสเซีย อินเดีย ไนจีเรีย มาเลเซีย สหภาพยุโรป สหรัฐฯ เกาหลีใต้ เวียดนาม ฮ่องกง ฯ 15 มิ.ย. 2560 05:51 ไทยรัฐ