วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสทช.ประเดิมทุนตั้งไข่กองทุนดีอี

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช.มีมติให้นำเงินรายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ ส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) เป็นเงินประเดิมจำนวน 127.95 ล้านบาท โดยมาจากเงินประมูลเลขหมายสวย 11.60 ล้านบาท และจากบัญชีสำนักงาน กสทช.เอง 116.34 ล้านบาท ทั้งนี้การนำส่งเงินให้กองทุนดีอีเป็นการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 ที่กำหนดให้สำนักงาน กสทช.ต้องจัดสรรเงิน 15% ที่ได้รับจากการจัดสรรคลื่นความถี่และรายได้ของสำนักงานฯเข้ากองทุนโดยจะต้องนำส่งทุกไตรมาส

นอกจากนี้ ที่ประชุม กสทช.ยังเห็นชอบในหลักการให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) ของสำนักงาน ก.พ.ร.วงเงิน 4,000 ล้านบาท และให้นำเรื่องส่งให้คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (บอร์ด กทปส.) พิจารณาให้สอดคล้องตามระเบียบของกองทุน กปทส.แล้วให้เสนอกลับมาที่ กสทช. โดยด่วน โดยปัจจุบันกองทุน กปทส.มีเงินอยู่ราว 30,000 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการโทรคมนาคม (กทค.) ได้มอบหมายให้สำนักงาน กสทช.กลับไปพิจารณารายละเอียดของการยื่นใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียม ของบริษัททีซี บรอดคลาสติ้ง จำกัดในเครือบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบกิจการดาวเทียมไอพีสตาร์ 4 โดยเห็นว่าดาวเทียมดวงนี้ไม่ได้อยู่ในสัญญาสัมปทาน อีกทั้งไทยคมยังเป็นคู่สัญญาสัมปทานกับกระทรวงดีอีหากอนุมัติให้ทีซีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมแล้วอาจส่งผลกระทบต่อคู่สัญญารัฐคือกระทรวงดีอีได้ จึงควรพิจารณารายละเอียดให้รอบคอบ.

ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช.มีมติให้นำเงินรายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ ส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) เป็นเงินประเดิมจำนวน 127.95 ล้านบาท โดยมาจากเงินประมูลเลขหมายสวย 11.60 ล้านบาท 15 มิ.ย. 2560 05:47 ไทยรัฐ