บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสทช.ประเดิมทุนตั้งไข่กองทุนดีอี

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช.มีมติให้นำเงินรายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ ส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) เป็นเงินประเดิมจำนวน 127.95 ล้านบาท โดยมาจากเงินประมูลเลขหมายสวย 11.60 ล้านบาท และจากบัญชีสำนักงาน กสทช.เอง 116.34 ล้านบาท ทั้งนี้การนำส่งเงินให้กองทุนดีอีเป็นการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 ที่กำหนดให้สำนักงาน กสทช.ต้องจัดสรรเงิน 15% ที่ได้รับจากการจัดสรรคลื่นความถี่และรายได้ของสำนักงานฯเข้ากองทุนโดยจะต้องนำส่งทุกไตรมาส

นอกจากนี้ ที่ประชุม กสทช.ยังเห็นชอบในหลักการให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) ของสำนักงาน ก.พ.ร.วงเงิน 4,000 ล้านบาท และให้นำเรื่องส่งให้คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (บอร์ด กทปส.) พิจารณาให้สอดคล้องตามระเบียบของกองทุน กปทส.แล้วให้เสนอกลับมาที่ กสทช. โดยด่วน โดยปัจจุบันกองทุน กปทส.มีเงินอยู่ราว 30,000 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการโทรคมนาคม (กทค.) ได้มอบหมายให้สำนักงาน กสทช.กลับไปพิจารณารายละเอียดของการยื่นใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียม ของบริษัททีซี บรอดคลาสติ้ง จำกัดในเครือบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบกิจการดาวเทียมไอพีสตาร์ 4 โดยเห็นว่าดาวเทียมดวงนี้ไม่ได้อยู่ในสัญญาสัมปทาน อีกทั้งไทยคมยังเป็นคู่สัญญาสัมปทานกับกระทรวงดีอีหากอนุมัติให้ทีซีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมแล้วอาจส่งผลกระทบต่อคู่สัญญารัฐคือกระทรวงดีอีได้ จึงควรพิจารณารายละเอียดให้รอบคอบ.