วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.-ตุรกีพัฒนากลุ่มรายได้น้อย

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วย นายไมตรี อินทุสุต ปลัด พม.ให้การต้อนรับนางเอฟเรน ดาเด อักกุน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยและคณะ ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่ พร้อมเจรจาหารือถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ โดย พล.ต.อ.อดุลย์ ให้สัมภาษณ์ว่า เป็นโอกาสอันดีในการหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและตุรกีที่มีมากว่า 60 ปี ซึ่งตนก็ได้ย้ำถึงเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การจัดโครงการความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย การสนับสนุนความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางสังคมเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป.

ป็นโอกาสอันดีในการหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ 15 มิ.ย. 2560 04:35 ไทยรัฐ