บริการข่าวไทยรัฐ

มอบ ศธภ.-ศธจ.ทำงบ 62 สนองพื้นที่

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่มี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงษ์ รมช.ศธ. เป็นประธาน ที่ประชุมได้หารือถึงการเตรียมการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยการจัดทำงบฯดังกล่าว ได้แบ่งเป็นการจัดทำงบฯตามแผนพัฒนาพื้นที่ ซึ่งแยกเป็นสองระดับ คือ แผนพัฒนาระดับภาค และแผนพัฒนาระดับจังหวัด ดังนั้น ในส่วนของ ศธ.การจัดทำแผนงบฯก็จะเป็นบทบาทของสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ที่จะต้องร่วมกันดำเนินการพร้อมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รวมถึงมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งจัดทำแผนที่สนองต่อความต้องการทางการศึกษาของพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.นี้

ปลัด ศธ. กล่าวอีกว่า สำหรับแผนการศึกษาที่เขตพื้นที่จะไปดำเนินการเพื่อจัดทำงบประมาณนั้นจะดูเรื่องการบริการทางการศึกษาของนักเรียนอย่างทั่วถึง เช่น การศึกษาก่อนวัยเรียน 3 ขวบ การเรียนต่อสายสามัญและสายอาชีพ เป็นต้น ซึ่งจะต้องดูให้ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่และผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่วนการตั้งงบประมาณปี 2562 ของอุดมศึกษานั้น ครม.ย้ำว่าขอให้เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในการผลิตนักศึกษาที่จะต้องผลิตให้สอดคล้องกับสาขาที่ขาดแคลนด้วย.