วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นนท์อบรม กม.รุ่นที่ 2 ขับเคลื่อน 4 นโยบาย

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ.นนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) รุ่นที่ 2 จังหวัดนนทบุรี พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “คณะกรรมการหมู่บ้านกับการขับเคลื่อนวาระ 4.0 จังหวัดนนทบุรี โดยเน้นย้ำในงานนโยบายที่สำคัญ เรื่องแรกในส่วนของการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยการติดตั้งตู้ข่าวให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดเวรยามคอยดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ เรื่องที่สอง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบประชารัฐ ให้เน้นการสร้างชุมชนเข้มแข็งลดความต้องการ คณะกรรมการหมู่บ้านต้องเป็นหูตาให้กับเจ้าหน้าที่ เรื่องที่สาม การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว เน้นการตรวจและจัดระเบียบ แคมป์แรงงานต่างด้าวตามสถานที่ก่อสร้างบ้านจัดสรรและคอนโด เรื่องที่สี่ การรักษาความสะอาด การแก้ปัญหาผักตบชวา.

โดยเน้นย้ำในงานนโยบายที่สำคัญ เรื่องแรกในส่วนของการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยการติดตั้งตู้ข่าวให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดเวรยามคอยดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ 15 มิ.ย. 2560 02:15 ไทยรัฐ