วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทางหลวงปรับปรุงทล.3206สมุทรสงครามไปราชบุรี

กรมทางหลวง แจ้งว่า แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3206 สายปากท่อ-ท่ายาง ระหว่างกิโลเมตรที่ 0+000-35+350 ในพื้นที่อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ระยะทางรวม 35.35 กิโลเมตร โดยการตีเส้นจราจร ทำความสะอาดป้ายจราจร ป้ายแนะนำสถานที่ ท่องเที่ยว ตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ฯลฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพของทางหลวงและวิสัยทัศน์ในการขับขี่ ทั้งนี้ ทางหลวงหมายเลข 3206 ยังเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ใช้เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญๆ เช่น น้ำพุร้อนโป่งกระทิง พระพุทธบาทจำลองที่วัดพระธาตุเขาน้อย และยอดเขากระโจมเป็นเขตติดต่อเพื่อนบ้านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นอกจากนี้ เส้นทางดังกล่าวสามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี ผ่านอำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอแก่งกระ-จาน ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น น้ำตกกวางโจว เจ้าแม่กวนอิมพันมือ และเขื่อนแก่งกระจาน เป็นต้น.

แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3206 สายปากท่อ-ท่ายาง ระหว่างกิโลเมตรที่ 0+000-35+350 ในพื้นที่อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ระยะทางรวม 35.35 กิโลเมตร โดยการตีเส้นจราจร ทำความสะอาดป้ายจราจร ป้ายแนะนำ 15 มิ.ย. 2560 02:14 ไทยรัฐ