วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมโยธาธิการฯ จัดกิจกรรม ‘ปั่นเพื่อน้อง’ หารายได้ช่วยเด็กด้อยโอกาส

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อน้อง” เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม หารายได้ให้โรงเรียนวิชาวดี เมืองนครสวรรค์ ช่วยเหลือด้อยโอกาสเรียนฟรี อยู่ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย...

เมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้ 14 มิ.ย.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ บึงบอระเพ็ด ต.แควใหญ่ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อน้อง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ให้แก่โรงเรียนวิชาวดี เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดให้เด็กที่ด้อยโอกาสได้เรียนฟรี อยู่ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านสังคม

ซึ่งปัจจุบันมีเด็กด้อยโอกาสเพิ่มมากขึ้นทำให้ เกิดปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ จนกระทั่งอาจารย์ปรางมาศ นิติธรรม หรือครูน้อย ในฐานะผู้ดูแลต้องทำการสอนเด็กๆ ให้ทำห่อหมกและทอดมันขาย เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายอีกทางหนึ่ง จนได้รับการยกย่องจากสื่อต่างๆ เป็นอย่างมาก

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสที่ดีขึ้น กรมโยธาธิการ และผังเมือง โดยนายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดกิจรรม “ปั่นเพื่อน้อง” เพื่อระดมทุนจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มอบให้แก่โรงเรียนวิชาวดี เพื่อนำไปใช้จ่ายสำหรับน้องๆ ที่ด้อยโอกาสต่อไป.

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อน้อง” เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม หารายได้ให้โรงเรียนวิชาวดี เมืองนครสวรรค์ ช่วยเหลือด้อยโอกาสเรียนฟรี อยู่ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย... 14 มิ.ย. 2560 19:25 ไทยรัฐ