บริการข่าวไทยรัฐ

กรมโยธาธิการฯ จัดกิจกรรม ‘ปั่นเพื่อน้อง’ หารายได้ช่วยเด็กด้อยโอกาส

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อน้อง” เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม หารายได้ให้โรงเรียนวิชาวดี เมืองนครสวรรค์ ช่วยเหลือด้อยโอกาสเรียนฟรี อยู่ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย...

เมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้ 14 มิ.ย.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ บึงบอระเพ็ด ต.แควใหญ่ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อน้อง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ให้แก่โรงเรียนวิชาวดี เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดให้เด็กที่ด้อยโอกาสได้เรียนฟรี อยู่ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านสังคม

ซึ่งปัจจุบันมีเด็กด้อยโอกาสเพิ่มมากขึ้นทำให้ เกิดปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ จนกระทั่งอาจารย์ปรางมาศ นิติธรรม หรือครูน้อย ในฐานะผู้ดูแลต้องทำการสอนเด็กๆ ให้ทำห่อหมกและทอดมันขาย เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายอีกทางหนึ่ง จนได้รับการยกย่องจากสื่อต่างๆ เป็นอย่างมาก

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสที่ดีขึ้น กรมโยธาธิการ และผังเมือง โดยนายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดกิจรรม “ปั่นเพื่อน้อง” เพื่อระดมทุนจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มอบให้แก่โรงเรียนวิชาวดี เพื่อนำไปใช้จ่ายสำหรับน้องๆ ที่ด้อยโอกาสต่อไป.