วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เห็นแย้ง 2 ประเด็น ทวนร่างกฎหมาย กกต.ส่วนเซตซีโร่ยังถกกว้างอยู่

กกต.มีมติเบื้องต้น ส่งความเห็นแย้ง ให้ สนช. 2 ประเด็น ตั้ง กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย ทวน พ.ร.บ.กกต.ส่วนคุณสมบัติเซตซีโร่ยังถกกันกว้าง ไม่ลงลึกรายละเอียด ทำประเด็นโต้แย้ง เหตุเหลือเวลาในกรอบ 10 วัน

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.60 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต.เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการทำประเด็นโต้แย้งต่อร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย กกต.โดยมี กกต.เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ต่อมาเวลา 16.00 น. นายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว รองเลขาธิการ กกต. กล่าวถึงผลการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเบื้องต้นให้ส่งความเห็นแย้งไปยังสนช.เพื่อตั้งกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย ใน 2 ประเด็น ที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ คือ 1ในกฎหมายลูกมาตรา 27 ตัดอำนาจการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นของ กกต.โดยให้มีหน้าที่ควบคุมดูแลหน่วยงานรัฐหรือท้องถิ่น ในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นเท่านั้น แต่รัฐธรรมนูญมาตรา 224(1) กำหนดให้จัดหรือดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.-ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นและการจัดออกเสียงประชามติ ประเด็นที่ 2 กฎหมายลูกมาตรา 26 ตัดอำนาจของ กกต.ในการระงับยับยั้งสั่งจัดการเลือกตั้งใหม่โดย กกต.เพียงคนเดียว กรณีตรวจพบการทุจริต แต่ให้นำกลับเข้าที่ประชุมเพื่อขอมติ กกต.ก่อน ซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญในมาตรา 224 (3) และวรรค 3 ที่ระบุให้ กกต. 1 คน สามารถระงับยับยั้งหรือสั่งให้เลือกตั้งใหม่ ในหน่วยหรือเขตเลือกตั้งที่พบการทุจริตได้ทันที

ส่วนประเด็นเซตซีโร่ กกต.ได้มีการหารืออย่างกว้างขวาง แต่ยังไม่ได้ลงลึกในรายละเอียด เนื่องจาก กกต.ได้รับหนังสือจาก สนช.ช่วงเย็นวันเดียวกันนี้ ดังนั้นจึงจะมีการหารืออีกครั้ง รวมถึงยังมีเวลาในการทำประเด็นโต้แย้ง ในกรอบเวลา 10 วัน นับแต่วันรับหนังสือ

กกต.มีมติเบื้องต้น ส่งความเห็นแย้ง ให้ สนช. 2 ประเด็น ตั้ง กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย ทวน พ.ร.บ.กกต.ส่วนคุณสมบัติเซตซีโร่ยังถกกันกว้าง ไม่ลงลึกรายละเอียด ทำประเด็นโต้แย้ง เหตุเหลือเวลาในกรอบ 10 วัน 14 มิ.ย. 2560 17:49 ไทยรัฐ