บริการข่าวไทยรัฐ

ชาวสวนยาง ยื่น 7 ข้อ ร้องรัฐปฏิรูปองค์กรยาง คาดมีพวกปั่นราคา

ชาวสวนยางพารา จ.สงขลา ยื่น 7 ข้อเสนอแก้ปัญหาราคาตกต่ำ ขอรัฐช่วยปฏิรูปองค์กรการยาง คาดอาจมีกลุ่มทุนปั่นราคา

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.60 ที่ศูนย์บริการประชาชน บริเวณสำนักงาน ก.พ. นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 4 อำเภอ จ.สงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. เสนอการแก้ไขปัญหาราคายางพาราอย่างยั่งยืน

โดย นายณัฏฐ์ชนน กล่าวว่า ทางกลุ่มขอเสนอแนวทางแก้ปัญหาราคายาง 7 ข้อ อาทิ ให้รัฐบาลเปิดตลาดยางพาราเพิ่มขึ้น เช่น ในยุโรป ให้รัฐบาลร่วมมือกับพ่อค้าหรือโรงงาน ส่งออกยางพาราไปในทิศทางเดียวกัน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบตลาดยางพาราโลกแก่เกษตรกร ให้รัฐบาลสรรหาบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับยางพารา มาบริหารงานในองค์กรยาง และต้องปฏิรูปองค์กรยางทั้งระบบ เนื่องจากองค์กรดังกล่าวไม่ได้ช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง ขณะนี้ราคาน้ำยางสดอยู่ที่ 48 บาทต่อกิโลกรัม ถือว่ายังคงต่ำกว่าต้นทุนการผลิต นอกจากนี้อาจจะมีผลจากกลุ่มทุนที่สร้างกระแสข่าวทำให้ราคายางพาราตกมากยิ่งขึ้น ดังนั้นหากรัฐบาลดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว เชื่อว่าเกษตรกรจะยอมรับให้ราคายางพาราที่เป็นไปกลไกตลาด และหากเกิดปัญหาราคาตกต่ำก็จะไม่มีการเคลื่อนไหวอีก