บริการข่าวไทยรัฐ

กก.จริยธรรม ชง สนช. ปล่อย 7 สมาชิกโดดประชุมพ้นมลทิน

กก.จริยธรรมชง สนช. ปล่อย 7 สนช.พ้นมลทินโดดประชุมเกินจำนวนที่กำหนด ยกไม่เข้าข่ายผิดจริยธรรม เพราะยื่นใบลาถูกต้องตามข้อบังคับ และเป็นภารกิจจำเป็นของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.60 นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) กล่าวว่า ในการประชุม สนช.วันที่ 15 มิ.ย.จะมีวาระการพิจารณาผลการตรวจสอบของคณะกรรมการจริยธรรม สนช. ที่มีตนเป็นประธาน กรณีการตรวจสอบข้อร้องเรียน 7 สนช. ที่ไม่แสดงตนเพื่อลงมติในที่ประชุม สนช.เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุม สนช.พ.ศ.2557 ได้แก่ 1.พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์ 2.นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ 3.นายดิสทัต โหตระกิตย์ 4.นายสุพันธุ์ มงคลสุธี 5.พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา 6.พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง 7.พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ

ทั้งนี้ หลังจากที่คณะกรรมการจริยธรรม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการไปตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องการขาดการลงมติเกิน 1ใน 3 ของการประชุมสนช.ในรอบ 90 วัน ของ สนช.ทั้ง 7 คนแล้ว ทางคณะอนุกรรมการฯได้ส่งผลสอบมาว่า ไม่เข้าข่ายผิดจริยธรรมเนื่องจากการลาประชุมของ 7 สนช. เป็นไปตามข้อบังคับ และมีภารกิจของหน่วยงานที่ตนเองเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงไม่สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ จึงมีความจำเป็นต้องลาประชุม ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมได้ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามมติที่คณะอนุกรรมการเสนอมา โดยในการประชุม สนช.ในวันที่ 15 มิ.ย.นี้

ขณะที่ นายกล้านรงค์ จันทิก สนช. ในฐานะรองประธานคณะกรรมการจริยธรรมจะรายงานผลสอบของคณะกรรมการจริยธรรมว่า 7 สนช.ไม่เข้าข่ายผิดจริยธรรมให้ที่ประชุม สนช.รับทราบ แต่ไม่จำเป็นต้องมีการลงมติโหวตตัดสินจากที่ประชุม สนช.