วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.-สสส. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จักรยาน เพื่อสุขภาพคนไทยดียั่งยืน

มท. จับมือ สสส.เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ดึงภาครัฐ-ภาคประชาสังคมร่วมมือบนแนวทาง "ประชารัฐ" ขานรับนโยบายนายกฯ และ WHO เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี ขณะที่ ปลัด มท.สั่งทุกจังหวัดร่วมสร้างแรงจูงใจ และกระบวนการเรียนรู้อย่างเต็มที่ เพื่อสุขภาพคนไทยดีอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.60 ที่โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ กระทรวงมหาดไทย โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. ร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จักรยาน 3 ส

ทั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ กล่าวบรรยายพิเศษในประเด็น "นโยบายกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานเป็นวิถีชีวิต" ว่ากระทรวงมหาดไทยอยากให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเป็นงานเชิงคุณภาพ คือ slow but sure โดยจะต้องเริ่มต้นจากใจที่พร้อมจะทำงาน ต้องมี passion คือ ความอยากที่จะทำงาน มองเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ส จึงอยากให้ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่มุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืนและส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี

"ข้าราชการถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนการใช้จักรยานเป็นวิถีชีวิต เหมือนเป็นจุดเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนอื่น ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม หรือที่เรียกว่า แนวทางประชารัฐ การผลักดันจากภาครัฐ จะช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มกันมากขึ้น หรือช่วยให้เกิด event ซึ่งจะเป็นช่องทางที่จะทำให้การขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพมากขึ้น"

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือถึงจังหวัดให้ส่งเสริมให้คนออกกำลังกายทุกวันตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก และตามคำบัญชาของนายกรัฐมนตรี จึงอยากให้หยิบยกเรื่องจักรยานขึ้นมาเป็นทางเลือกของคนในชุมชน เนื่องจาก เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นการออกกำลังกายด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมโยงกับการใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวได้ เช่น นโยบาย sport tourism ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

"สสส.เป็นหน่วยงานที่จะช่วยท่านในเรื่อง know how ได้ แต่ให้ท่านนำไปปรับให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของท่าน และอยากให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมวันนี้กลับไปขายไอเดียว่า ยุทธศาสตร์ 3 ส เป็นอย่างไร เพื่อให้คนในองค์กรได้เกิดความรู้ความเข้าใจ และขยายผลต่อไป"

นอกจากนี้ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวด้วยว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางและวิธีการดำเนินการไปยังจังหวัดทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ร่วมผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามแนวทางยุทธศาสตร์จักรยาน 3 ส และช่วยกันสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความต้องการและหันมาใช้จักรยานมากขึ้น รวมทั้งการสร้างกระบวนการเรียนรู้และตระหนักในสิทธิและการใช้ถนนร่วมกันบนท้องถนน ตลอดจนจัดหาองค์ความรู้ด้านเทคนิควิชาการเพื่อการออกแบบและการจัดการเส้นทางจักรยานที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย รวมทั้งการสนับสนุนจัดกระบวนการเพื่อการขยายผลและผลักดันนโยบายจักรยานในท้องถิ่นใกล้เคียงต่อไปด้วย

มท. จับมือ สสส.เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ดึงภาครัฐ-ภาคประชาสังคมร่วมมือบนแนวทาง "ประชารัฐ" ขานรับนโยบายนายกฯ และ WHO เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี ขณะที่ ปลัด มท.สั่งทุกจังหวัดร่วมสร้างแรงจูงใจ 14 มิ.ย. 2560 14:41 ไทยรัฐ