วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดื่มแอลกอฮอล์ปานกลางก็อาจส่งผลต่อสมอง

ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า หากดื่มเพียง 24.5 หน่วยต่อสัปดาห์จะปลอดภัยสำหรับผู้ชาย ทำให้ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดและมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน ตั้งคำถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้อจำกัดดังกล่าว และเผยถึงการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าระดับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมอง

โดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณแอลกอฮอล์รายสัปดาห์รวมถึงประสิทธิภาพการรับรู้ และความสามารถที่วัดได้ระหว่างปี 2528-2558 ของคนวัยกลางคนจำนวน 550 คน ที่สุขภาพแข็งแรง มีอายุเฉลี่ย 43 ปี ในช่วงเริ่มต้นของการทดสอบและสมรรถภาพสมองปกติ เมื่อสิ้นสุดการวิจัยผู้เข้าร่วมทดสอบจะได้รับการเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สมอง (MRI) นักวิจัยพบว่าผู้ที่ดื่มมากกว่า 30 หน่วยต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ย จะมีความเสี่ยงสูงที่สุด แม้กระทั่งผู้ที่ดื่มในปริมาณปานกลางระหว่าง 14 ถึง 21 หน่วยต่อสัปดาห์ ก็มีแนวโน้มว่าสมองส่วนที่ชื่อฮิปโปแคมปัสจะลีบฝ่อ (hippocampal atrophy) ซึ่งสมองส่วนนี้ มีหน้าที่ช่วยเรื่องความจำ และการนำทาง

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าการศึกษาเชิงสังเกตเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยน แปลงโครงสร้างสมอง และเสี่ยงต่อการทำงานของสมองแย่ลง อาจยังไม่สามารถสรุปเกี่ยวกับสาเหตุและผลลัพธ์ได้ชัดเจน แต่อย่างน้อยก็ช่วยชี้ให้เห็นถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้.

ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า หากดื่มเพียง 24.5 หน่วยต่อสัปดาห์จะปลอดภัยสำหรับผู้ชาย ทำให้ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดและมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน ตั้งคำถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 14 มิ.ย. 2560 13:48 ไทยรัฐ